Pradžia Naujienos

Kompiuterinių piešinių konkursas ,,Mano pasaulio spalvos‘‘ 2021

Vasario 18 dieną įvyko nuotolinis kompiuterinių piešinių konkurso ,,Mano pasaulio spalvos‘‘ vertinimo komisijos posėdis. Konkurso tikslas – skatinti mokinių susidomėjimą informacinėmis technologijomis ir jų naudojimu, ieškoti talentų ir skatinti juos, aktyvinti informatikos mokytojų darbą.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriaus 6 klasės mokinys Tomas Narbutas (mokytoja Joana Garnevičienė) 5-8 kl. amžiaus grupėje piešinių sekcijoje užėmė III vietą.

Sveikiname Tomą! 

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriaus vedėja Julija Griškienė

Vasario 16

Su gimtadieniu, Lietuva! 

 

„Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dienai - Vasario 16, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje vyko  istorijos pamokos „1918 m. vasario 16“, kurias vedė istorijos mokytoja A. Tijūnėlienė. Mokiniai rašė ir piešė sveikinimus Lietuvai.“

 

LAIMĖJIMAS MENINIO SKAITYMO KONKURSE

Vasario 11 d. įvyko rajono meninio skaitymo konkurso vertinimo komisijos posėdis, kurio metu išrinkti 2 geriausi rajono skaitovai savo amžiaus grupėse. 5-8 kl. amžiaus grupėje labai gerai pasirodė ir II vietą užėmė 6 klasės mokinė Augustė Urbonaitė. Džiaugiamės Augustės nuosekliu darbu ir rezultatais ir linkime sėkmės ir kitose veiklose.

 

Dūkšto skyriaus vedėja Julija Griškienė

ŽIEMOS ATOSTOGOS 2021

Mieli mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), primename, kad nuo vasario 15 iki 19 d. visų klasių mokiniams skiriamos Žiemos atostogos. Gerai pailsėkite ir smagiai bei prasmingai praleiskite laiką.

Nuo vasario 23 d. mokytojai vėl lauks jūsų pamokose nuotoliniu būdu.

 

Dūkšto skyriaus vedėja Julija Griškienė

Olympio 2020 – Rudens sesijos rezultatai

Trys Dūkšto skyriaus mokiniai lapkričio 1–30 dienomis nuotoliniu būdu dalyvavo Tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2020 – Rudens sesijoje“. Mokiniai jėgas išbandė geografijos, biologijos, istorijos, matematikos, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros konkursuose. Šeštos klasės mokinės Augustė Griškytė ir Augustė Urbonaitė gavo diplomus už puikius rezultatus. 

 

Augustė Urbonaitė:

I laipsnio diplomą – Geografijos, Biologijos

II laipsnio diplomą – Lietuvių kalbos ir literatūros, Istorijos  

III laipsnio diplomą – Matematikos

 

Augustė Griškytė:

I laipsnio diplomą – Anglų kalbos

II laipsnio diplomą – Matematikos

III laipsnio diplomą – Geografijos

 

Ig klasės mokinys Aivaras Gailiešius gavo padėką už dalyvavimą: biologijos konkurse.

Rezultatas arba „geriau už“

Apdovanojimas

Rezultatas 90-100% arba „geriau už“ 90-100% dalyvių

I laipsnio diplomas

Rezultatas 80-90% arba „geriau už“ 80-90% dalyvių

II laipsnio diplomas

Rezultatas 70-80% arba „geriau už“ 70-80% dalyvių

III laipsnio diplomas

Rezultatas mažiau 70% ir „geriau už“ mažiau 70% dalyvių

Padėkos raštas

Džiaugiamės, kad karantino laikotarpio sunkumai nesutrukdė mokiniams dalyvauti ir pelnyti konkursuose diplomus. Kviečiame aktyviau dalyvauti pavasario sesijoje.

Mokyklos administracija