Pažink valstybę

Rugsėjo 26 d., 10 val. Valstybės pažinimo centre prasidėjo nacionalinis projektas „Pažink valstybę“.

Projekto tikslas – supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas ir jų sprendimo būdus. Dalyvauti projekto veiklose kviečiami šeštų-vienuoliktų klasių mokiniai su ne mažiau kaip vienu mokytoju.

Pirmojo projekto etapo metu mokytojai bendravo su žinomais švietimo, ekonomikos, viešosios politikos ekspertais ir susipažino su probleminio mokymo galimybėmis ugdant moksleivių pilietiškumą.

Kituose projekto etapuose mokytojai kartu su mokiniais diskutuos apie konkrečias valstybei ar bendruomenei aktualias problemas, analizuos galimas jų sprendimo priemones, kurių įgyvendinimas gali persikelti ir už mokyklos ribų.

Mūsų mokyklai atiteko sritis „Teisėsauga“.  Mokyklą projekte atstovaus 8,9 ir 10 klasių mokiniai vadovaujami  istorijos mokytojos Audronės Tijūnėlienės, klasių auklėtojų Lenie Drūteikienės, Aurelijaus Kirkilos, Sonatos Petkūnienės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Gražinos Sobčikienės.  

Istorijos mokytoja Audronė Tijūnėlienė