Integruota pamoka netradicinėje aplinkoje

Spalio 23 dieną Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 6, 7 ir 8 klasėse vyko integruota istorijos, lietuvių kalbos ir dailės pamoka netradicinėje aplinkoje (mokytojos A. Tijūnėlienė, S. Žiliukienė ir I. Pajarskienė) – vykome į Trakus. Tikslas – apžiūrėti viduramžių pilį, susipažinti su viduramžių kultūros ypatumais. Ekskursijos metu dar apžiūrėjome Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir karaimų maldos namus – Trakų kenesą.

                      Parvykę lietuvių kalbos pamokoje rašėme rašinį apie Trakų pilį ir ekskursijoje patirtus įspūdžius.

Trakų pilis iš tiesų įsimintina: tvirtos sienos, raudoni bokštų stogai, Galvės ežeras, tiltai per buvusius apsauginius griovius (gidas pasakojo, kad kažkada tie grioviai buvo  sklidini Galvės ežero vandens ir netgi pilies menėse girdėdavosi bangų mūšos gaudesys). Ne veltui Trakų pilis laikoma Lietuvos viduramžių gynybinės architektūros šedevru.

Per istorijos pamoką sužinojome, kad Trakų pilis – vienintelė Rytų Europoje pilis, pastatyta saloje. Pasakojama, kad ją pastatė kunigaikštis Kęstutis savo žmonos Birutės norą pildydamas: mat Senuosiuose Trakuose gyventi kunigaikščio Kęstučio žmonai Birutei nepatiko, nes šalia buvo per mažai vandens, kaip jai buvo įprasta gimtojoje Palangoje. Todėl Kęstutis, norėdamas įtikti žmonai, apie XIV a. vidurį pradėjo statyti naują pilį ežerų apsuptame pusiasalyje.

Įdomu buvo sužinoti ir apie tautas, gyvenusias ir tebegyvenančias Trakuose, kurių likimas susietas su Vytauto Didžiojo laikų Lietuva. Ypač sudomino Trakuose gyvenančių karaimų istorija. XIV a. Vytautas po pergalingo žygio į Krymą grįždamas namo parsigabeno apie 400 karaimų šeimų, kurias apgyvendino įvairiose Lietuvos vietose. Trakų karaimams buvo patikėta pilies apsauga, be to, jie buvo nagingi amatininkai, sumanūs daržovių augintojai. Karaimų bendruomenė iki šiol išsaugojo savo kalbą, kai kuriuos papročius, tradicijas, pavyzdžiui, sukūrė savitą pastatų architektūrą –  ypatinga Karaimų gatvė su mediniais nameliais, kurie galais atsukti į gatvę. Toje galinėje sienoje yra po tris langus: šeimai, kunigaikščiui ir Dievui. Tai senieji karaimų namai. Apžiūrėjome kenesą – karaimų šventovę.

Buvome ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Tai įspūdinga šventovė. Sudomino mitai apie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos paveikslą; ypač įsidėmėjome vieną - kad šį paveikslą kunigaikščiui Vytautui krikšto proga padovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas.

Per dailės pamoką aptarėme Trakų pilies ir Trakų bazilikos architektūros ypatumus.

8 klasės mokinės Ieva ir Valentina