Betliejaus taikos ugnis 2018

Betliejaus taikos ugnis – tai žmonijos brolybės, draugystės ir taikos simbolis. Simboline žvakės liepsna siekiama įžiebti taiką ir ramybę pirmiausia mūsų visų širdyse, skleidžiant ją savo šeimoje, bendruomenėje, šalyje ir visame pasaulyje.

                      Iš rankų į rankas, per visą pasaulį, perduodama ugnis neša viltį ir taiką. Akcijos tikslas – pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.

                      Betliejaus taikos ugnies idėja kilo 1986 m. Austrijoje socialinės paramos akcijos metu “Šviesa tamsoje”. Lietuvos skautiškų organizacijų skautai ir skautės šiame renginyje dalyvauja jau daugiau nei 15 metų.

                      Gruodžio 19 d. Taikos ugnis buvo vežama traukiniais Vilnius - Klaipėda ir Vilnius - Visaginas per visą Lietuvą ir dalijama stotelėse. Kiekvienoje stotelėje laukė ugnies nešėjai, kurie toliau skleidžia ugnį savo miestuose ir miesteliuose. Šiais metais jau šeštą kartą prie akcijos buvo pakviesti prisijungti Dūkštiečiai. Traukinį pasitiko grupelė 7-tos ir 10-tos klasių mokinių ir mokytojų su Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos parapijos klebonu Vytautu Pūku. Mokiniai ugnelę perdavė Dūkšto senelių globos namams, o norintys - parsinešė ir į namus. Žibintas su simboline Betliejaus taikos ugnele bus saugomas iki gruodžio 24 d. šv. Mišių, kurių metu bus dalijama žmonėms.

                      Dėkoju 7-tos ir 10-tos klasių mokiniams ir mokytojoms Natalijai Skunčikienei ir Kristinai Visakavičienei už pagalbą organizuojant akciją mūsų miestelyje.

 

Dūkšto mokyklos direktorė Julija Griškienė