Vasario 11 – 13 d. mokykloje dirbs psichologė

Gerb. tėveliai (globėjai),

Vasario 11 – 13 d. mokykloje dirbs  psichologė G. Vadaišienė. Ji teiks individualias ir grupines konsultacijas.

Psichologės darbo grafikas:

Vasario 11 d. 15.00 – 18.00  Individualios konsultacijos

Vasario 12 d.  8.00 – 13.00   Individualios konsultacijos

                      14.00 – 16.00  Grupinė veikla „Pozityvios tėvystės kursai“

Vasario 13 d. 15.00 – 18.00  Individualios konsultacijos

Apie savo dalyvavimą informuokite auklėtojus, kad galėtume suderinti laiką.