Kelionė į Vilnių

  Vėsų gegužės 14 d.  rytą 9 – 10 klasių mokiniai, lydimi klasių auklėtojų. L. Drūteikienėsir G.Sobčikienės,leidosi į turiningą kelionę į Vilnių.Savokelionės tikslą pasiekėme: domėjomės Lietuvos istorija - aplankėme Lietuvos nacionalinį muziejų, pabuvojome  Gedimino  pilyje, turiningai leidome  laisvalaikį pramogų parke „UNO Park“, plėtojome estetines ir kultūrines  kompetencijas - pasinaudojome teikiamomis Kultūros paso galimybėmis. Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas. Laikomasi nuostatos, kad mokinių kultūrinių įpročių formavimas turi būti nuoseklus ir sisteminis, pritaikant kultūros ir meno paslaugas prie kiekvienos amžiaus grupės poreikių, žinių, galimybių priimti ir suvokti informaciją. Todėl iš Kultūros paso skirtų lėšų įsigijome bilietus  Vilniaus miesto teatro spektaklį  „Mano brangioji mokytoja“. Spektaklis pagal rusų dramaturgės Liudmilos Razumovskajos 1980 m. sukurtą pjesę „Brangioji mokytoja“ – tai teatro ATVIRAS RATAS tolimesnis bandymas gilintis ir plėtoti pakankamai aštrią jauno žmogaus ir jį supančio suaugusiųjų pasaulio santykių temą. Spektaklio centre – mokinių prieš savo mokytoją nukreipto psichologinio ir fizinio smurto istorija, išvystyta tiksliai bei įtaigiai, atskleidžianti esmines priežastis, motyvus, kurie paskatino ir kurie vis dar skatina jauną žmogų griebtis žiaurių, dažnai gerai apgalvotų priemonių savo tikslui pasiekti.

  Pavargę ir tuo pačiu smagiai pailsėję, grįžome vakare namo.