PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJA

  2019 birželio 6 d. 5–11kl. buvo vedami užsiėmimai, kurių metu mokiniai daugiau sužinojo apie pavojus, kylančius dėl prekybos žmonėmis. Užsiėmimų metu mokiniai išsiaiškino apie prekybos žmonėmis formas, įtraukimo į išnaudojimą būdus. Aptarti būdai, kaip atsilaikyti viliojantiems pasiūlymams užsidirbti užsienyje, išlikti atspariems ir netapti preke. Žiūrėjo ir aptarė prevencinius filmus, “VISKAS BUS GERAI” , ,,LILIJA AMŽINAI‘‘. Tokios pamokos ypač aktualios jaunimui, kurie dažnai yra patiklūs ir gali susivilioti įvairiais pasiūlymais.

  Pasirodo, prekybos žmonėmis problema itin aktuali dabartiniame pasaulyje, nes vis labiau auga migruojančių žmonių skaičius. Nesaugiausia visuomenės grupė – jaunimas, kurie dažnai pakliūva į prekybos žmonėmis pinkles. Egzistuoja daugybė, nuolat kintančių prekybos žmonėmis formų, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais ir turinčių didžiules psichologines bei materialines pasekmes.

 

Socialinė pedagogė Loreta Grinevičienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Photo Gallery Extension