Dėl ugdymo proceso koregavimo

  Ugdymo procesas koreguojamas nuo 2019 m. birželio 17 d. atsižvelgiant į Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 10 d. raštą Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“.

  Užsitęsus karštiems orams Lietuvoje, mokykloje  pamokos trumpinamos 10 min., ugdymas organizuojamas vėsesnėse patalpose; mokiniams, atsiskaičiusiems už III trimestrą, surinkusiems po 10 socialinių valandų,  atidavusiems vadovėlius ir atsiskaičius su biblioteka,  leidžiama likti namuose.