Pasikeitė atlyginimo už vaikų išlaikymą jungtinėje ikimokyklinio ugdymo grupėje tvarka

Gerbiami tėveliai (globėjai, rūpintojai),

 

Informuojame, kad Ignalinos rajono savivaldybės taryba pakeitė apmokėjimo tvarką ir 2019 m. spalio 24 d. patvirtino Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašą.

Numatomas 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti (buvo 2, 90 Eur).

 

5. 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti, mažinamas 100 proc. (t.y. nemokamas), jeigu vaikas daugiau nei mėnesį nelanko mokyklos šiais atvejais:

5.1. dėl vaiko ligos;

5.2. tėvų kasmetinių, tikslinių atostogų metu ir vasarą (birželio – rugpjūčio mėnesiais).

 

6. 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti, mažinamas 50 proc. (2,5 Eur):

6.1. vienam vaikui, jeigu tą mokyklą lanko du vaikai iš tos pačios šeimos;

6.2. trims ir daugiau vaikų, jeigu tą mokyklą lanko trys ir daugiau vaikų iš tos pačios šeimos.

 

7. 5 Eur mėnesio atlyginimas ugdymo, higieninėms reikmėms tenkinti, mažinamas 50 proc. ir atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 100 proc., jeigu:

7.1. šeima gauna socialinę pašalpą;

7.2. šeimai taikoma atvejo vadyba, gavus Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro raštą, apie šeimai taikomą atvejo vadybą;

7.3. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

 

8. Atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50 proc., jeigu:

8.1. vaikas gyvena tik su vienu iš tėvų (kitas miręs ar dingęs be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, apribota tėvų valdžia, teismas yra nustatęs vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, vaikui nenustatyta tėvystė (motinystė));

8.2. šeima augina tris ar daugiau vaikų (vaikai yra iki 18 metų ar vyresni, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ar yra nuolatinės studijų formos studentai, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų);

8.3. vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;

8.4. vienas iš tėvų yra nuolatinės studijų formos studentas;

8.5. vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

 

Mokyklos administracija