DĖL REAGAVIMO Į PATYČIAS IR SMURTĄ MOKYKLOJE

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir teikia Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę. Atmintinės tikslas – mažinti patyčių ir smurto atvejų mokyklos teritorijoje ir už jos ribų, laiku užtikrinti veiksmingą ir koordinuotą mokyklose bendruomenės narių elgesį patyčių ir smurto atvejų metu.

Atmintinėje mokyklos darbuotojams pateikiama reagavimo į patyčias ar smurtą veiksmų seka, informacija mokiniams , ką daryti susidūrus su patyčiomis ar smurtu, paarimai tėvams, kaip kalbėtis su vaiku ir bendradarbiauti su mokykla.  

Ši atmintinė yra papildoma metodinė priemonė. Vieningi patyčių ir smurto atpažinimo ir reagavimo veiksmai gal padėti kurti saugią mokyklą, o suaugusieji gali ir turi stabdyti patyčias.

 

Mokyklos administracija