Atvelykio šventė darželyje

 Senais laikais lietuviai praėjus savaitei nuo šv.Velykų švęsdavo Velykėles. Tą dieną švęsdavo visi. Ir mes su vaikais darželyje šventėme Atvelykį. Su vaikais dainavome, žaidėme ir lenktyniavome, rinkome tvirčiausią margutį. Dalyvavome margučių ridenimo varžybose.
 
 
                                                                                                                             Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Vaičiukėnienė