Mokiniams Ugdymo organizavimas

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

 

Mokyklos tikslas – užtikrinti švietimo prieinamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, suteikti jiems galimybes įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenį, gebantį kurti darnos, supratimo tarpasmeninius santykius, gebantį konstruktyviai vertinti, projektuoti ir keisti visuomenės gyvenimą.

 

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Pradinis ugdymas.

Sportinis ir rekreacinis švietimas.

Kultūrinis švietimas, kodas.

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.

Švietimui būdingų paslaugų veikla.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

Vaikų poilsio stovyklų veikla;

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;

Kita transportui būdingų paslaugų veikla;

Kitų maitinimo paslaugų teikimas;

Karšto vandens tiekimas (katilinės veikla);

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;

Kita valymo veikla (viešųjų darbų organizavimas);

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

Bibliotekų ir archyvų veikla.

 

Mokykloje vykdomos švietimo programos: Pagrindinio ugdymo programa; Pagrindinio ugdymo individualizuotos programos; Pradinio ugdymo programa; Pradinio ugdymo individualizuotos programos. Pagal poreikį mokykloje įgyvendinama Socialinių įgūdžių ugdymo programa, Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir kitos neformaliojo švietimo programos.

1.       Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

1.1.  Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

1.2.  Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

1.3.  Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

1.4.  Pažymėjimas;

1.5.  Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

1.6.  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.