Priėmimas į mokyklą Priėmimas į mokyklą

 Priėmimas į mokyklą

 

Mokinių priėmimas ir išvykimas iš mokyklos:

§  Mokyklinio amžiaus vaikai į mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu savivaldybės tarybos sprendimu, tėvų prašymu sudarius sutartį.

§  Priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio (išskyrus ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu) ugdymo programas vykdomas centralizuotai, jį vykdo Ignalinos rajono savivaldybės administracija.

§  Priėmimą į bendrojo ugdymo programas ir priėmimą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas vykdo mokyklos direktorius ir mokyklos mokinių priėmimo komisija, kurios sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius. Komisija sudaroma iš 3–7 asmenų. Komisijos sudėtis ir darbo reglamentas viešinami Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos interneto svetainėje.

§  Ateinantiems mokslo metams prašymai ir kiti dokumentai priimami:

§  34.1. ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą – kasmet nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. Į likusias laisvas vietas prašymai priimami iki rugpjūčio 31 d.;

§  34.2. ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą – kasmet nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. Į likusias laisvas vietas prašymai priimami iki rugpjūčio 31 d.;

§  34.3. mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – kasmet nuo ugdymo proceso pabaigos (2021 m. nuo birželio 17 d. pagal pradinio ugdymo programą, nuo birželio 25 pagal pagrindinio ugdymo programą) iki rugpjūčio 20 d. Tiksli prašymų priėmimo pradžios data kasmet skelbiama mokyklos interneto svetainėje. Į likusias laisvas vietas prašymai priimami iki rugpjūčio 31 d.;

§  34.4. dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą – vadovaujantis Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos apraše nustatytais terminais.

§  35. Iš asmenų, atvykusių ugdytis per mokslo metus, prašymai ir kiti dokumentai priimami atvykimo dieną.

 

§  Mokinių išvykimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu. Prieš išvykdami mokiniai turi grąžinti bibliotekai vadovėlius, knygas.

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.