Komisijos Darbo grupės

 

Komisijos ir darbo grupės

 

 

 

1. DĖL ERAZMUS + PROJEKTO „ON THE WINGS OF EUROPE“ DARBO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Lenie Drūteikienė                                                      - projekto koordinatorė;

 

Sonata Petkūnienė                                                    - projekto koordinatorė biologijos, projekto

 

                                                                                        dalyvių priėmimo organizavimo klausimais;

 

Julija Griškienė                              - veiklų ir finansų tinkamo panaudojimą

 

priežiūra;

 

Ona Petkelienė                              - projekto finansų administravimas;

 

Jolanta Račkauskaitė                                               - projektinės veiklos sklaida;

 

Gražina Sobčikienė                                                   - projekto dalyvių priėmimas mokykloje;

 

 

 

 

 

2.  MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Darbo grupė:

 

Gražina Sobčikienė                                                   – komisijos pirmininkė;

 

Natalija Skunčikienė                                                – komisijos pirmininko pavaduotoja;

 

Aurelijus Kirkila                                                         – socialinis pedagogas;

 

Veronika Gibler                                                          – specialioji pedagogė, logopedė;

 

Diana Bukauskienė                                                  – pradinių klasių mokytoja;

 

Lanie Drūteikienė                                                      – anglų kalbos mokytoja;

 

Danutė Šileikienė                                                       – sveikatos priežiūros specialistė.

 

 

 

 

 

3.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Sonata Petkūnienė                                                     – koordinatorė;

 

Julija Griškienė                                                           – mokyklos direktorė;

 

Gražina Sobčikienė                                                   – mokyklos pavaduotoja;

 

Lenie Drūteikienė                                                      – anglų kalbos mokytoja;

 

Veronika Gibler                                                          – specialioji pedagogė, logopedė;

 

Diana Bukauskienė                                                  – pradinių klasių mokytoja;

 

Jolanta Račkauskaitė                                               – lietuvių kalbos mokytoja.

 

 

 

4. IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLOS PROFESINIO ORIENTAVIMO ORGANIZAVIMO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Anastazija Židanavičienė                                        - karjeros ugdymo vadovė;

 

Aurelijus Kirkila                            - socialinis pedagogas;

 

Diana Bukauskienė                                                  -  pradinių klasių mokytoja;

 

Sonata Petkūnienė                       - biologijos mokytoja;

 

Jolanta Račkauskaitė                                               - lietuvių kalbos mokytoja;

 

Lenie Drūteikienė                          - anglų kalbos mokytoja;

 

Silva Žiliukienė                              -  lietuvių kalbos mokytoja;

 

Gražina Sobčikienė                                                   -  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 

Vita Jurevičiūtė                             - Mokinių tarybos narė, 9 klasės mokinė.

 

 

 

 

 

5. INFORMACIJOS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ VIEŠO SKELBIMO DARBO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Gražina Sobčikienė                      -direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 

Sonata Petkūnienė                       -biologijos mokytoja metodininkė;

 

Jonas Orechas                                                            -informacinių technologijų priežiūros specialistas.

 

 

 

6. KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 

Darbo grupė:

 

Julija Griškienėb                                                        -direktorė, komandos koordinatorė;

 

Gražina Sobčikienė                      -direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 

Sonata Petkūnienė                       -biologijos mokytoja metodininkė;

 

Aurelijus Kirkila                                                         -socialinis pedagogas;

 

Veronika Gibler                                                          -specialioji pedagogė, logopedė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.