Mokyklos taryba Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA


Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija.

Mokyklos tarybą sudaro: penki tėvai, penki mokytojai, penki 8 - 10 klasių mokiniai.
Mokyklos taryba:

  • nustato mokyklos veiklos perspektyvas;
  • aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos organizavimo;
  • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

Vardas, pavardė

Daiva Bikulčienė 

Arūnė Griškevičienė

Marija Libako

Jadvyga Matovič 

Gražina Urbonienė pirmininkė

Galina Čiplienė

Bronė Meškėnienė sekretorė

Sonata Petkūnienė

Gražina Sobčikienė

Kristina Visakavičienė

Erika Matovičiūtė

Gabija Kaziukonytė

Aurelija Šakytė

Ieva Narbutaitė

Valentina Rubina

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.