Mokyklos taryba Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA


Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija.

Mokyklos tarybą sudaro: penki tėvai, penki mokytojai, penki 8 - 10 klasių mokiniai.
Mokyklos taryba:

  • nustato mokyklos veiklos perspektyvas;
  • aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos organizavimo;
  • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

Vardas, pavardė

Dalia Macijauskienė

Dalius Bikulčius

Danguolė Drabatienė

Galina Orlova pirmininkė

Liudmila Razdaigora

Veronika Gibler

Bronė Meškėnienė sekretorė

Aurelijus Kirkila

Gražina Sobčikienė

Kristina Visakavičienė

Deimantė Čeikauskaitė

Gabija Kaziukonytė

Vladislovas Sketeris

Svajūnas Mažalskis

Augusta Jurgelevičiūtė

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.