Mokyklos taryba Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA


Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija.

Mokyklos tarybą sudaro: penki tėvai, penki mokytojai, penki 8 - 10 klasių mokiniai.
Mokyklos taryba:

  • nustato mokyklos veiklos perspektyvas;
  • aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos organizavimo;
  • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

Vardas, pavardė

Dalia Macijauskienė sekretorė

Dalius Bikulčius

Danguolė Drabatienė

Žana Majevskaja

Antanas Šakalys pirmininkas

Diana Bukauskienė

Fernandas Juchnevičius

Aurelijus Kirkila

Gražina Sobčikienė

Kristina Visakavičienė

Lukrecija Uselytė

Sigita Juravičiūtė

Vita Juravičiūtė

Svajūnas Mažalskis

Augusta Jurgelevičiūtė

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.