Pagalbos mokiniui specialistai Pagalbos mokiniui specialistai

PAGALBA MOKINIAMSMokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedė, specialioji pedagogė, socialinis pedagogas ir visuomenės sveikatos specialistė.

 

LOGOPEDO TIKSLAS:

organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.
Logopedė Aušra Černienė

 

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO TIKSLAS:

formuoti mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, teikti specialiąją pagalbą specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems mokiniams, jų tėvams ir mokytojams.
Specialioji pedagogė Aušra Černienė

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS:

padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, visuomenėje, tirti ir spręsti mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio ir emocijų sutrikimus bei kitas problemas susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.
Socialinis pedagogas Aurelijus Kirkila

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO TIKLSAS:

padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika.
Specialistė Danutė Šileikienė

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.