Soc. pedagogas Socialinio pedagogo veikla

 

Socialinis pedagogas Loreta Grinevičienė

 

 

Darbo laikas

Antradienis          730- 1700

Ketvirtadienis       730- 1700

Pietų pertrauka   1130 - 1200

 

Darbo tikslai 

 1. Padėti Dūkšto mokyklos mokiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

 2. Suteikti pedagoginę, psichologinę paramą mokyklos vaikams ir pedagogams įvairiais klausimais.

 3. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.

 4. Padėti vaikui integruotis į visuomenę.

Veiklos gairės:

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti rizikos grupės vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis, augti savarankiškais asmenimis.

Veiklos kryptys

 • veiklos planavimas ir analizė;
 • - socialinių paslaugų organizavimas;
 • - darbas su mokymosi ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais;
 • - prevencinė veikla;
 • - informacijos sisteminimas ir sklaida.

 

Socialinio pedagogo darbo savaitės trukmė – 18 val./sav.

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

 

Veiklos formos:

 • - individualus darbas, konsultacijos, pokalbiai,
 • - susirinkimai, pasitarimai,
 • - diskusijos,
 • - renginiai, akcijos, konkursai,
 • - informacijos sisteminimas, sklaida.

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.