Specialusis pedagogas Spec. pedagogė

 

Spec. pedagogė Veronika Gibler

 

Darbo laikas:

 

Pirmadienis 730- 1430

Trečiadienis 730- 1430

Penktadienis 730- 1430

 Nuo 1430 iki 1600 metodinė veikla už mokyklos ribų.

 

Specialusis pedagogas:

  • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

  • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo kausimais.

  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams, rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, dirba su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.