Specialusis pedagogas Spec. pedagogas

 

Spec. pedagogė Bronė Česliokienė

 

Darbo laikas:

 

 

Penktadienis 800- 1230

 

Specialusis pedagogas:

  • atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

  • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo kausimais.

  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams, rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, dirba su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.