Vis. sveikatos specialistė Visuomenės sveikatos specialistas

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Šileikienė

 

Darbo laikas

Pirmadienis 1130 – 1330

Antradienis 1130 – 1330

Trečiadienis 1130 – 1330

Ketvirtadienis 1130 – 1330

Penktadienis 1130 – 1330
Darbo veikla :

1. Organizuoti mokinių profilaktinį patikrinimą;

2. Surašyti į dienynus žinias apie mokinių sveikatą.

3. Sudaryti sąrašus parengiamosios ir specialiosios kūno kultūros pamokų.

Derinti sporto varžybų mokinių sąrašus. Prižiūrėti varžybas.

4. Teikti informaciją apie mokinių sveikatą mokytojams, tėvams.

5. Kaupti informaciją apie mokinių tikrinimus.Metų pabaigoje padaryti ataskaitą.

6. Ugdyti mokinių sveiką gyvenseną.

7. Kontroliuoti mokinių maitinimą.

8. Vykdyti infekcinių ligų profilaktiką.

9. Teikti pirmą pagalbą.

10. Dalyvauti rengiant sveikatingumo programą.

11. Dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines ir socialines problemas.

12. Bendradarbiauti su visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis.

13. Ugdyti ir kontroliuoti mokinių asmens higienos įgūdžius.

14. Kontroliuoti mokyklos sanitarinę būklę.

15. Tvarkyti medicininius dokumentus.

16. Analizuoti mokinių sergamumo rodiklius ir pateikti mokytojams, tėvams

17. Vykdyti rūkymo, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinę veiklą.

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.