Darbo užmokestis Darbo užmokestis

 

Duomenys apie darbo užmokestį 2019 metais

 


 
 

 Pareigybės pavadinimas


Pareigybių skaičius

2018 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1

X

X

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,25

X

X

Socialinis pedagogas

0,5

X

X

Specialusis pedagogas

0,3

X

X

Logopedas

0,3

X

X

Mokytojas

4

446

503

Vyr. mokytojas

8

543

537

Mokytojas metodininkas

7

468

517

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

1,59

x

x

Auklėtojo padėjėjas

0,5

x

x

Bibliotekininkas

0,25

X

X

Kompiuterių įrangos derintojas

0,5

X

X

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

X

X

Raštinės administratorius

0,5

X

X

Vyr. finansininkas

1

X

X

Vairuotojas

1

X

X

Vyr. virėjas

1

X

X

Virėjas

1

X

X

Valytojas

5

400

555

Santechnikas

0,5

X

X

Elektrikas

0,5

X

X

Kiemsargis

0,5

X

X

Statinių priežiūros darbininkas

1

X

X

Kūrikai (sezoniniai)

4

481

583

 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.