Darbo užmokestis Darbo užmokestis

 

Duomenys apie darbo užmokestį 2020 metais

 


 
 

 Pareigybės pavadinimas


Pareigybių skaičius

2019 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1

X

X

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

0,25

X

X

Socialinis pedagogas

0,5

X

X

Specialusis pedagogas

0,25

X

X

Mokytojas

2

503

419

Vyr. mokytojas

8

537

752

Mokytojas metodininkas

10

517

641

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

1

x

x

Auklėtojo padėjėjas

0,5

x

x

Kompiuterių įrangos derintojas

0,5

X

X

Raštinės administratorius

1

X

X

Vyr. finansininkas

1

X

X

Vairuotojas

1

X

X

Vyr. virėjas

1

X

X

Virėjas

1

X

X

Valytojas

4,5

555

607

Elektrikas-Santechnikas

1

X

X

Statinių priežiūros darbininkas

1

X

X

Kūrikai (sezoniniai)

4

583

711

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.