Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Mokyklos biudžetas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. IV ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. III ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. I ketv.

 

 

 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m.

DŪKŠTO MOKYKLOS  2015 METŲ BIUDŽETAS

                                                                                                   EUR

Asignavimų valdytojas

 

Asignavimų šaltinis

 

 

Iš viso

Iš jų:

Programa

Priemonės pavadinimas

Funkcija

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Ignalinos r. Dūkšto mokyklos direktorius

*

Iš viso

 

*

326692

326692

224212

0,0

 

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

09.02.01.01.

115000

115000

66800

0,0

 

1

Mokinio krepšelio lėšos

 

09.02.01.01.

211112

211112

157412

0,0

 

12

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

 

 

580

580

0,0

0,0

 

 

 

 

 

326692

326692

224212

0,0

 

 

             

 DŪKŠTO VIDURINĖS MOKYKLOS  2014 METŲ BIUDŽETAS

Asignavimų valdytojas

 

Asignavimų šaltinis

 

 

Iš viso

Iš jų:

Programa

Priemonės pavadinimas

Funkcija

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos direktorius

*

Iš viso

 

*

1188,0

1188,0

801,1

0,0

 

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

09.02.02.01.

410,0

410,0

225,0

0,0

 

1

Mokinio krepšelio lėšos

 

09.02.02.01.

776,0

776,0

576,1

0,0

 

12

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

 

09.02.02.01.

2,0

2,0

0,0

0,0

 

1

 

 

 

1186,0

1186,0

801,1

0,0

 

12

 

 

 

2,0

2,0

0,0

0,0

 

DŪKŠTO VIDURINĖS MOKYKLOS 2013 METŲ BIUDŽETAS

Asignavimų valdytojas

 

Aignavimų šaltinis

 

Iš viso

Iš jų:

Programa

Funkcija

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos direktorius

*

Iš viso

*

1259,4

1259,4

853,5

0,0

 

1

Savivaldybės biudžeto lėšos

09.02.02.01.

410,0

410,0

223,0

0,0

 

1

Mokinio krepšelio lėšos

09.02.02.01.

849,4

849,4

630,5

0,0

 

12

Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1

 

 

1259,4

1259,4

853,5

0,0

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.