2009-2010 m.m. Pasiekimai 2009-2010 m.m.

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RAJONINIUOSE IR RESPUBLIKINIUOSE KONKURSUOSE BEI OLIMPIADOSE

2009 – 2010 m.m.

Veikla

Mokinys

Klasė

Vieta

Ruošęs mokytojas

Informacinių tech. olimpiada

E.Davidovičius

10

 

A.Vaickus

D.Alėjūnas

11

 

R.Visakavičius

11

2

Matematikos olimpiada

J.Mažalskytė

6

-

K.Visakavičienė

J. Mažalskytė

6

-

Ž. Puodžius

7

-

N.Skunčikienė

M.Mažalskis

9

1

K.Visakavičienė

D.Alėjūnas

11

-

N.Skunčikienė

K.Pipiraitė

11

-

Biologijos olimpiada

A.Laškovas

12

3

S.Petkūnienė

Chemijos olimpiada

M.Mažalskis

9

1

J.Ragauskienė

Fizikos olimpiada

M.Mažalskis

9

2

K.Visakavičienė

D.Alėjūnas

11

-

Lietuvių k. olimpiada

M.Mažalskis

9

-

S.Žiliukienė

E.Davidovičius

10

-

R.Visakavičius

11

-

Dailės

L.Luneckaitė

11

-

I.Pajarskienė

Technologijų

I.Veličkaitė

7

-

I. Pajarskienė

L.Povilaitytė

10

-

L.Sobčikaitė

12

3

Meninio skaitymo konkursas

E.Davidovičius

10

3

S.Žiliukienė

Istorijos olimpiada

M.Mažalskis

9

-

R.Rožienė

R.Visakavičius

11

-

Geografijos

M.Mažalskis

9

-

S.Ščiurova

M.Šileikis

12

-

E.Griškevičius

12

-

Matematikos, 3 – 4 kl., olimpiada

A.Radzevičiūtė

4

-

G.Čiplienė

T.Bikulčius

5

-

N.Skunčikienė

Anglų k. olimpiada

R.Visakavičius

11

-

L.Drūteikienė

-

D.Alėjūnas

11

-

Vokiečių k. olimpiada

E.Davidovičius

10

-

A.Urbanaitė

J.Kazėnaitė

10

-

L.Povilaitytė

10

-

Respublikinis moksleivių Č.Kudabos geografijos konkursas

J.Černiauskas

6

-

S.Ščiurova

M.Mažalskis

9

-

Rajono mergaičių kvadrato varžybos

 

 

3

A.Skunčikas

Rajono berniukų kvadrato varžybos

 

 

1

A.Skunčikas

Rajono mokinių 1999 m.g.ir jaunesnių  kvadrato varžybos

 

 

2

A.Skunčikas

Rajono berniukų mažojo futbolo pirmenybės

 

 

3

A.Skunčikas

Konkursas „Cheminė eglutė“

 

 

Padėkos raštas

J.Ragauskienė

Rajoninis „Dainų dainelės – 2010 “ konkursas

E.Davidovičius

10

Laureatas, diplomas

A.Židanavičienė

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija, rašinio dalis“

K.Pipiraitė

11

1

S.Žiliukienė

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija, piešinių dalis“

L.Luneckaitė

11

2

I. Pajarskienė

Ignalinos r. vaizduojamosios dailės darbų parodos laureatė

S.Jeršova

6

laureatė

I. Pajarskienė

Ignalinos r. vaizduojamosios dailės darbų parodos laureatė

L.Sobčikaitė

12

laureatė

I. Pajarskienė

Ignalinos r. vaizduojamosios dailės darbų parodos laureatas

P. Macijauskas

6

laureatas

I. Pajarskienė

Konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija, dainos  dalis“

E.Davidovičius

10

1

S.Žiliukienė, A.Židanavičienė

A.Laškovas

12

1

 

 

 

 

 

Rajono BLM mokinių krepšinio varžybos, berniukai

 

 

3

A.Skunčikas

Rajono BLM mokinių smiginio varžybos, berniukai

 

 

2

A.Skunčikas

Rajono BLM mokinių krepšinio varžybos, vyresnių kl. berniukai

 

 

3

A.Skunčikas

Komandinė matematikos olimpiada

 

 

3

N.Skunčikienė

Rajono BLM mokinių lengvosios atletikos kroso estafetės varžybos

 

 

3

A.Skunčikas

Rajono BLM mokinių lengvosios atletikos keturkovės varžybos

 

 

3

A.Skunčikas

Anglų k. internetinis konkursas „Amberstar 2009 - 2010“

 

 

 

L.Drūteikienė

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“

 

2 – 12

 

N.Skunčikienė

 

 

 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.