2013-2014 m.m. pasiekimai

MOKINIŲ DALYVAVIMAS RAJONINIUOSE IR RESPUBLIKINIUOSE KONKURSUOSE BEI OLIMPIADOSE

2013 – 2014 m.m.

 

 

 

Veikla

Mokinio v., pavardė

Klasė

Užimta prizinė vieta

Ruošęs mokytojas

Rajoninė matematikos 6-8 kl. mokinių olimpiada

V. Majevskis

8

3

N. Skunčikienė

Rašinių konkursas „Ką jums reiškia teatras“

J. Mažalskytė

10

Padėka

J. Račkauskaitė

Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

A.Baranauskas

9

Padėka

A.Urbanaitė

Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

B. Gailiešiūtė

9

Padėka

A.Urbanaitė

Nacionalinis konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“

G. Libako

9

Padėka

A.Urbanaitė

Rajoninis konkursas – paroda „Matematinis paveikslas“

S. Jeršova

10

Padėka

K. Visakavičienė

Rajoninis konkursas „Mano pasaulio spalvos“

L. Gavėnaitė

5

2

A.Vaickus

Rajoninis konkursas „Fizika aplink mus“

Ž. Puodžius

11

3

K. Visakavičienė

Rajoninis konkursas „Fizika aplink mus“

A.Bubulis

10

3

K. Visakavičienė

Rajoninė informatikos olimpiada

A.Kovaliauskas

12

3

A.Vaickus

Rajoninis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

S. Juravičiūtė

7

1

S. Žiliukienė

Rajoninė chemijos olimpiada

J. Mažalskytė

10

2

J. Ragauskienė

Rajoninė matematikos olimpiada 9 – 12 kl.

A.Baranauskas

9

2

N.Skunčikienė

Rajoninė matematikos olimpiada 9 – 12 kl.

Ž. Puodžius

11

2

N.Skunčikienė

Rajoninė muzikos olimpiada

G. Vanagaitė

11

Padėka

A.Židanavičienė

Rajoninė vaizduojamosios dailės darbų paroda

J. Mažalskytė

10

Diplomas

I.Pajarskienė

Rajoninė vaizduojamosios dailės darbų paroda

E. Šakalytė

9

Diplomas

I.Pajarskienė

Rajoninė vaizduojamosios dailės darbų paroda

K. Ramelytė

7

Diplomas

I.Pajarskienė

Rajono BLM mokinių lengvosios atletikos kroso estafetės varžybos

komandinė

 

3

A.Skunčikas, F. Juchnevičius

Mažųjų knygų bičiulių festivalis 2014

komandinė

PUG, 1 – 4 kl.

Padėka

 

Rajoninis antrasis tarpmokyklinis etapas „Ateities karjera – kas tai?“

komandinė

9

1

A.Židanavičienė

Rajoninis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“

komandinė

9 – 11

padėka

L. Drūteikienė, A.Urbanaitė

Konkursas „Padėk suklupusiam žodžiui“

komandinė

 

 padėka

J. Račkauskaitė

Rajono BLM   mokinių rudens kroso varžybos

K.Alėjūnas

12

3

A.Skunčikas

Renginys „Diena su Kristijonu Donelaičiu“

komandinė

 

Padėka

S. Žiliukienė, J. Račkauskaitė

Užsienio kalbų dainų ir poezijos šventė

komandinė

 

Padėka

A.Urbanaitė, L. Drūteikienė, G. Sobčikienė

Konkursas „Plaukiojanti chemija“

komadinė

8

3

J. Ragauskienė

Jaunųjų dainininkų festivalis „Mažoji žvaigždutė“

I.Bikulčiūtė

12

Padėka

A.Židanavičienė

Rajono BLM   4 ir žemesnių kl. mokinių   šaškių pirmenybės

komandinė

 

1

A. Skunčikas

Rajono BLM  mokinių stalo teniso varžybos (berniukų komanda)

komandinė

 

1

A. Skunčikas

Rajono mokinių krepšinio varžybos „Manija“, (vaikinų komanda)

komandinė

 

2

F. Juchnevičius

Rajono BLM  mokinių stalo teniso varžybos (mergaičių komanda)

komandinė

 

3

A. Skunčikas

Rajono BLM  mokinių badmintono  varžybos (vaikinų komanda)

komandinė

 

1

F. Juchnevičius

Rajono BLM  mokinių badmintono  varžybos (merginų komanda)

komandinė

 

1

F. Juchnevičius

Lietuvos kaimo sporto klubų sąjungos „Nemunas“ krepšinio 3x3 varžybos

komandinė

 

3

F. Juchnevičius

Rajono BLM  mokinių kalnų dviračių kroso varžybos (merginų komanda)

komandinė

 

2

F. Juchnevičius

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.