Neformalusis ugdymas Neformalusis ugdymas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

 

1.        Neformaliojo švietimo veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių pasirinkimą, poreikius, mokyklos tradicijas, tikslingumą ir galimybes.

2.        Neformaliojo švietimo valandos mokytojams skiriamos atsižvelgiant į parengtos programos turinį, siekiamą rezultatą, būrelį pasirinkusių mokinių skaičių:

 

Eil.

Nr.

Programos  pavadinimas

Valandų skaičius

1.       

Informacinių technologijų

1

2.       

Jaunučių choras

2

3.       

Dainavimo

1

4.       

Gamtos globos ir jaunųjų miško bičiulių

1

5.       

Stalo teniso

2

6.       

Pradinių klasių mokinių kvadrato (2 – 4 kl.)

1

7.       

5 – 6 kl berniukų kvadrato

2

8.       

Badmintono

3

9.       

Šokio

2

Iš viso:

15

 

 

 

3.        Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 7 mokiniai.

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.