Priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinis ugdymas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

1.        Mokykloje vykdomas vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, veikia  priešmokyklinio ugdymo grupė.

2.        Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal atskirą mokyklos direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą vadovaujantis ikimokyklinių ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK – 627. Šiai programai pritarta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-116.

3.        Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m.  lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106.

4.        Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147 ir Priešmokyklinio ugdymo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. T-452 patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo Ignalinos rajone modelių aprašu, šio sprendimo pakeitimais ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V2-576 patvirtintais Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pasirinktais priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais 2014 – 2015 m.m. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos laikotarpis sudaro 160 dienų. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, veiklos laikotarpis gali būti pratęstas, suderinus su mišria grupe dirbančių darbuotojų atostogų laikotarpius.

5.        Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba taikydama III veiklos organizavimo modelį (mišri priešmokyklinio ugdymo grupė). Jos veikla – vientisas procesas, neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai. Priešmokyklinio ugdymo grupės veikla 10,5 val. per dieną (52,5 val. per savaitę).

 

6.        Priešmokyklinio (atsižvelgiant į tėvų prašymus ir ikimokyklinio) ugdymo programos įgyvendinimo laikotarpiu gali būti organizuojamos vaikų atostogos derinant prie mokyklos nustatytų pradinių klasių mokinių atostogų laiko. 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.