Pradžia Naujienos

Kviečiame paremti Dūkšto mokyklą, skiriant 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Gerbiami mokinių tėveliai, buvę mokyklos auklėtiniai, mokyklos darbuotojai ir visi, kurie neabejingi mūsų mokyklai!

Kviečiame paremti Dūkšto mokyklą, skiriant 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Primename, kad gyventojai, norėdami skirti praeitais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies paramą (iki 2 proc. – viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei iki 1 proc. – politinėms partijoms), iki 2016 m. gegužės 2 d. VMI turėtų pateikti tinkamai užpildytą prašymą (FR0512 formos 2 versija). Papildomai prašymo teikti nereikia tiems gyventojams, kurie paramą skyrė tam pačiam paramos gavėjui ar politinei partijai keleriems metams į priekį.

Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS), išmaniąją e.VMI programėlę, įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui, atsiųsti paštu (išskyrus siuntimą elektroniniu paštu). Pažymėtina, kad nuo šių metų prašymai paštu siunčiami VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

VMI rekomenduoja prašymus teikti saugiausiu ir patogiausiu būdu – naudojantis VMI el. paslaugomis - išmaniąja e.VMI programėle bei per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima  paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Informaciją apie VMI veiklą galima sekti ir socialinio tinklo „Facebook" oficialiame VMI puslapyjewww.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija

2015 m. sulaukėme 761,56 Eur paramos.

Už šias lėšas buvo nupirkta kanceliarinių priemonių, naudojamų mokinių papildomam darbui pamokose, popieriaus padėkoms, stendams apipavidalinti, mokyklos puošimui Mokyklos 70 jubiliejaus ir kitų šventinių renginių metu reikalingų priemonių, rėmelių mokinių darbams eksponuoti, žaidimų, reikalingų mokinių užimtumui pertraukų metu, po pamokų.

Pasikonsultuoti galima skambinant mokyklos telefonu (8 386) 51175 arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Matematinis muzikos instrumentas

 

Kovo  – balandžio mėnesiais mūsų mokykloje buvo vykdomas integruotas matematikos ir technologijų dalykų projektas ,,Matematinis muzikos instrumentas“.  Veiklos rezultatas – geriausi  mokinių darbai, pateikti rajono jaunųjų matematikų konkurse - parodoje, kuri  nuo balandžio 14 iki gegužės 17 dienos veiks rajono viešojoje bibliotekoje.
Įdėjos iniciatorės matematikos mokytojos K. Visakavičienė ir N. Skunčikienė, mokinius konsultavo ir padėjo projektą įgyvendinti technologijų mokytojas R. Žilinskas.

Mokyklos tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinio būrelio pirmininkė K. Visakavičienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


2016 metų testavimo grafikas ir trukmė

Diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimas 2016 metais

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraiškas dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“. Įvertinus paraiškas su savivaldybėmis ir mokyklomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

 Bendradarbiavimo tikslas – šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti savivaldybių ir mokyklų darbo gerinimui.

Savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/  ir skyrelyje „Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/ .)

Kovo 10 dieną

Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu,
Gražiai užklosiu pievų takeliu.
Ar dieną eisiu, ar nakty klajosiu –
Mane lydėsi žiburiu tyliu…

 Kovo 10 dieną Dūkšto mokyklos bendruomenė - mokiniai, tėveliai, mokytojai ir kiti darbuotojai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio pradžioje nuskambėjo kiekvienam lietuviui  brangus Lietuvos himnas. 

 Vedantieji Evelina Šakalytė ir Justinas Černiauskas į susirinkusius kreipėsi Justino Marcinkevičiaus žodžiais:

 Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, 
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu. 

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas — 
visai kaip artimo žmogaus. 

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim — kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmonių! .

 Istorijos mokytoja metodininkė Audronė Tijūnėlienė savo pranešime „ Kovo 11 - osios svarba“ trumpai apžvelgė Lietuvos nueitą kelią siekiant nepriklausomybės, atskleidė, kodėl mums visiems ši data labai svarbi.  Mokytoja priminė, kad kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Mes šiandien turime daug – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus priklauso nuo mūsų. Ji kvietė puošti  Tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.

  Po pranešimo  su skambiu dainos žodžiu lūpose, su oriu pasigėrėjimu esant nepriklausomais piliečiais šventėme valstybinę šventę , dainuodami iš anksto išmoktas dainas. 5-12 klasių mokiniai parengė pasirodymus, kuriais galėjo grožėtis visa mokyklos bendruomenė.  Skambėjo dainos „Tėviškės laukuos“, „ Kad ne auksinės vasaros“, „ Augo kieme klevelis“, „ Sėdžiu aš parimus“, „ Atskrido paukštelis“ ir „ Mylim savo tėvynę“. Dainas mokytis padėjo muzikos mokytoja Anastazija Židanavičienė. Šventės pabaigoje mokyklos direktorė Julija Griškienė perskaitė Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą. Šventė baigėsi bendra mokinių, mokytojų ir tėvelių daina „Lietuva“.

 Istorijos mokytoja metodininkė A. Tijūnėlienė

 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow