Pradžia Naujienos

Geografijos pamoka vyko kitoje aplinkoje

Kiekvieną kartą, kai pradedamas nagrinėti skyrius apie orientavimąsi, šeštokai gebėjimus pasitikrina natūralioje gamtoje. Klasėje įgytas teorines žinias reikia pritaikyti praktikoje.

Sutartą dieną buvo tirštas rūkas. Pagrindinio orientyro –Saulės ,danguje nesimatė. Todėl pagrindines ir tarpines pasaulio kryptis nustatė kompasu.

Miškelyje apžiūrėjo medžių lajas, apkerpėjusius medžius ir akmenis. Miestelyje nustatė kokia kryptimi suorientuotos palydovinės antenos.

Naudodamiesi  miesto planu, išmoko nustatyti azimutą į pasirinktą objektą.
Praktiniai įgūdžiai  šeštokams tikrai pravers ateityje, kai reikės orientuotis nepažįstamoje aplinkoje.

 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Photo Gallery Extension


Mobilioji Bijoklasė

Šių metų lapkričio 7 dieną Ignalinos r. Dūkšto mokykloje lankėsi jaunųjų mokslininkų komanda, pasivadinusi  "Mobilioji bioklasė". Mobiliosios laboratorijos tikslas - supažindinti šalies moksleivius su inovatyviais gyvybės moksluose taikomais tyrimų metodais. Šį projektą įgyvendina Vilniaus universitetas ir bendrovė ,,Thermo Fisher Scientific''. Užsiėmimų metu moksleiviai ne tik dirbo su tikra mokslininkų įranga, atliko eksperimentus, bet ir sužinojo daug naujos informacijos, mokslinių faktų, kuriuos pritaikė praktikoje. Moksleiviai pamatė, kaip atrodo DNR, dalyvavo jaunųjų mokslininkų organizuojamose pipetavimo varžybose, įgijo didžiulę patirtį ir smagiai praleido laiką. Patys aktyviausi buvo apdovanoti prizais. Išvažiuodama ,,Mobilioji bioklasė'' mokiniams įteikė dovanų, dalyvavimo diplomus ir palinkėjo gilinti žinias ir nuolat tobulėti. Už aktyvumą ir norą gilinti mokinių žinias jaunųjų mokslininkų komanda mokytojai įteikė dalyvavimo sertifikatą ir ,, Mobiliosios bioklasės'' dovanų.

                                                                         Biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petkūnienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Photo Gallery Extension


Integruota pamoka netradicinėje aplinkoje

Spalio 23 dieną Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 6, 7 ir 8 klasėse vyko integruota istorijos, lietuvių kalbos ir dailės pamoka netradicinėje aplinkoje (mokytojos A. Tijūnėlienė, S. Žiliukienė ir I. Pajarskienė) – vykome į Trakus. Tikslas – apžiūrėti viduramžių pilį, susipažinti su viduramžių kultūros ypatumais. Ekskursijos metu dar apžiūrėjome Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir karaimų maldos namus – Trakų kenesą.

                      Parvykę lietuvių kalbos pamokoje rašėme rašinį apie Trakų pilį ir ekskursijoje patirtus įspūdžius.

Trakų pilis iš tiesų įsimintina: tvirtos sienos, raudoni bokštų stogai, Galvės ežeras, tiltai per buvusius apsauginius griovius (gidas pasakojo, kad kažkada tie grioviai buvo  sklidini Galvės ežero vandens ir netgi pilies menėse girdėdavosi bangų mūšos gaudesys). Ne veltui Trakų pilis laikoma Lietuvos viduramžių gynybinės architektūros šedevru.

Per istorijos pamoką sužinojome, kad Trakų pilis – vienintelė Rytų Europoje pilis, pastatyta saloje. Pasakojama, kad ją pastatė kunigaikštis Kęstutis savo žmonos Birutės norą pildydamas: mat Senuosiuose Trakuose gyventi kunigaikščio Kęstučio žmonai Birutei nepatiko, nes šalia buvo per mažai vandens, kaip jai buvo įprasta gimtojoje Palangoje. Todėl Kęstutis, norėdamas įtikti žmonai, apie XIV a. vidurį pradėjo statyti naują pilį ežerų apsuptame pusiasalyje.

Įdomu buvo sužinoti ir apie tautas, gyvenusias ir tebegyvenančias Trakuose, kurių likimas susietas su Vytauto Didžiojo laikų Lietuva. Ypač sudomino Trakuose gyvenančių karaimų istorija. XIV a. Vytautas po pergalingo žygio į Krymą grįždamas namo parsigabeno apie 400 karaimų šeimų, kurias apgyvendino įvairiose Lietuvos vietose. Trakų karaimams buvo patikėta pilies apsauga, be to, jie buvo nagingi amatininkai, sumanūs daržovių augintojai. Karaimų bendruomenė iki šiol išsaugojo savo kalbą, kai kuriuos papročius, tradicijas, pavyzdžiui, sukūrė savitą pastatų architektūrą –  ypatinga Karaimų gatvė su mediniais nameliais, kurie galais atsukti į gatvę. Toje galinėje sienoje yra po tris langus: šeimai, kunigaikščiui ir Dievui. Tai senieji karaimų namai. Apžiūrėjome kenesą – karaimų šventovę.

Buvome ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje. Tai įspūdinga šventovė. Sudomino mitai apie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos paveikslą; ypač įsidėmėjome vieną - kad šį paveikslą kunigaikščiui Vytautui krikšto proga padovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas.

Per dailės pamoką aptarėme Trakų pilies ir Trakų bazilikos architektūros ypatumus.

8 klasės mokinės Ieva ir Valentina

Konstitucijos egzaminas 2018

Tęsdama tradiciją Teisingumo ministerija jau dvyliktus metus organizuoja visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Konstitucijos egzaminą, kurios metu visi šalies piliečiai  kviečiami pasitikrinti Konstitucijos žinias apie valstybės valdymą, piliečių teises ir pareigas.
                  Pirmame etape, kuris  vyko spalio 4 d.,  dalyvavo 16 Dūkšto mokyklos mokinių ir 6 Vidiškių gimnazijos Dūkšto skyriaus mokiniai. Pirmajame etape buvo  pateikta 30 uždarų klausimų.  Į antrąjį etapą galėjo patekti tie, kurie teisingai atsakė į mažiausiai 25 klausimus. Mokykloje daugiausiai buvo surinkta 20 taškų.

Pamoka apie baltus

Rugsėjo 22 d. – Baltų vienybės diena. Ta proga š.m. rugsėjo 18 dieną Sartų ir Gražutės regioninių parkų kultūrologė Kristina Ivanovaitė vedė labai įdomią pamoką apie baltus. Pamoka „Baltai ir jų simbolika žemės mene“  buvo skirta 5-8 klasių mokiniams. Jos metu mokiniai sužinojo pagrindinę informaciją apie baltus ir jų įsikūrimą dabartinėje Lietuvos teritorijoje, plačiau pažino sėlius, jų dievybių panteoną ir simbolius.

                      Likusią pamokos dalį mokiniai iš gamtoje surinktų medžiagų: lapų, kankorėžių, akmenukų, kūrė pagal pasirinktus pavyzdžius baltų dievų simbolius. Kad sukurtų senųjų alkų dvasią, kultūrologė mokyklos kiemelyje, kur vyko kūrybinis darbas, kūreno nedidelį aukurą.

                      Po netradicinės pamokos mokiniai išsakė savo nuomonę: džiaugėsi, kad sužinojo nemažai naujų dalykų apie baltus, kad  antroji pamokos dalis vyko lauke – buvo labai įdomi, smagi ir kūrybinga, taip pat nepamiršo padėkoti viešniai – Kristinai Ivanovaitei.