Pradžia Naujienos

Muziejų diena Adomo Hrebnickio muziejuje

Šiais metais Adomo Hrebnickio muziejus minėjo 60-mečio sukaktį. 

Dūkšto skyriaus mokinių grupelė su skyriaus vedėja Julija Griškiene lietingą, bet šiltą šių metų gegužės 18 dieną pabuvojo Rojuje, kur minint Tarptautinę muziejų dieną, kurios tema ,,Muziejų ateitis: sugrįžti ir atsinaujinti“, paminėta garbinga 60-toji muziejaus įkūrimo sukaktis. Mokiniai  apžiūrėjo ekspoziciją, klausė, stebėjosi, bandė spėti nematytų daiktų paskirtį, gyrėsi ragavę „Beržininkų ananasą“, klausėsi užburiančios saksofono muzikos, susipažino su turizmo informacijos centro informacija, žaidė edukacinius žaidimus. Pabuvoję nuostabios bundančios gamtos apsuptyje, stebėjomės, kaip vieno žmogaus sumanumas, atkaklumas ir savo amato išmanymas gali pasitarnauti kuriant grožį. 

Išvykome linkėdami muziejui dar ilgai gyvuoti ir įsipareigoję padėti jį išsaugoti, prisidėdami savo mažomis rankelėmis.

 

Mokyklos direktorė Julija Griškienė

PROJEKTAS „GYVOJI ŽEMĖ. GYVŪNAI – MŪSŲ MOKYTOJAI“

Mūsų planeta yra gyva, žmonija yra jos dalis – metas prisiimti atsakomybę už jos ateitį. Jei norime išlikti mąstanti, sėkminga žmonių rasė ir civilizacija, turime ugdyti bei įtvirtinti dorą visose pagrindinėse žmogaus veiklos srityse. Kartu mes galime tapti esminiu žmonijos pokyčiu taikos ir sąmoningumo link, klestinčios planetos link.

Todėl mūsų mokyklos 6 klasės mokiniai: A. Griškytė, B. Švalkus, A. Urbonaitė 2020 m. lapkričio mėnesį dalyvavo projekte „GYVOJI ŽEMĖ. GYVŪNAI – MŪSŲ MOKYTOJAI“. Tikslas – pažvelgti į kitas gyvybės rūšis, siekiant pažinti, mokintis iš jų, gerbti, puoselėti gražų, harmoningą santykį su jomis. Mokiniai gilinosi į pasirinkto gyvūno pasaulį, siekiant atrasti jo dorybes, išreiškė susižavėjimą juo savo kūrybos darbuose. Visi mokiniai buvo apdovanoti diplomais.

Biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petkūnienė

 

Olympio 2021 – Pavasario sesijos rezultatai

 

Dvi Dūkšto skyriaus 6-tokės kovo 1 d. – balandžio 2 d. nuotoliniu būdu dalyvavo Tarptautinio edukacinio konkurso „Olympis 2021 – Pavasario sesijoje“. Mokinės jėgas išbandė geografijos, biologijos, istorijos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros konkursuose. Augustė Griškytė ir Augustė Urbonaitė gavo net 10 diplomų už gerus ir  labai gerus rezultatus

 

 

 

Augustė Urbonaitė pelnė 6 diplomus:

 

I laipsnio diplomą – lietuvių k. ir literatūros, biologijos, istorijos;

 

II laipsnio diplomą – matematikos;

 

III laipsnio diplomą – anglų k., geografijos.

 

 

 

Augustė Griškytė pelnė 4 diplomus ir 1 medalį:

 

I laipsnio diplomą – anglų kalbos (ir medalį), biologijos;

 

II laipsnio diplomą – informacinių technologijų;

 

III laipsnio diplomą – lietuvių k. ir literatūros.

 

 

 

Rezultatas arba „geriau už“

Apdovanojimas

Rezultatas 90-100% arba „geriau už“ 90-100% dalyvių

I laipsnio diplomas

Rezultatas 80-90% arba „geriau už“ 80-90% dalyvių

II laipsnio diplomas

Rezultatas 70-80% arba „geriau už“ 70-80% dalyvių

III laipsnio diplomas

Medalius gauna dalyviai, kurių rezultatas „geriau už“ yra daugiau, nei 95 %.

   
   
   
 

Sveikiname darbštuoles ir Džiaugiamės, kad karantino laikotarpiu mergaitėms pavyko pasiekti tokių aukštų rezultatų. Kviečiame aktyviau dalyvauti 2021 m. rudens sesijoje.

 

Mokyklos administracija

DARBUOTOJŲ, TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI

Kviečiame šių metų gegužės 17 d. (pirmadienį) 16 val. į Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje organizuojamą susirinkimą su savivaldybės vadovais aptarti mokyklos ir vietos bendruomenės ryšio svarbą, veiklos ypatumus, galimybesSusitikime dalyvaus meras Justas Rasikas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė, gimnazijos direktorė Elena Sekonienė ir kiti atstovai.

Daugiau informacijos galima gauti mokyklos tel. 8 386 51175

Mokyklos administracija 

Karjeros planavimo išvyka

Šį trečiadieni, gegužės 12 dieną, Ignalinos r. Didžasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriaus IIg klasės mokiniai su auklėtoja L. Drūteikiene lankėsi Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre. Įstaigos darbuotojai maloniai pasitiko prie durų ir pravedė ekskursiją aprodydami patrauklų, modernų ir nuolat atsinaujinantį profesinio mokymo centrą. Mokiniams buvo pasakojama apie studijas bei galimybę gauti kokybišką profesinį mokymą. Išvykos metu, mokiniai apžiūrėjo erdvius ir šviesius kabinetus bei laboratorijas. Centre įrengta puiki mokymosi bazė, apskaitininko ir kasininko, bankinių operacijų tvarkytojo, pramonės įmonių prekybos konsultanto, sekretoriaus ir kompiuterinės įrangos derintojo profesijų mokymui. Yra įrengtos 5 kompiuterių klasės, praktinio mokymo biuras su kompiuterizuotomis darbo vietomis, kompiuterinės įrangos derintojų praktinio mokymo dirbtuvės. Sužinojo, kad virėjai praktinį mokymą atlieka dvejose praktinio mokymo laboratorijose, kurių įranga nuolat atnaujinama. Ši ekskursija mokiniams buvo labai naudinga, nes kai kurie mokiniai Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre atrado juos dominančias profesijas ir planuoja nuo kitų metų čia tęsti savo mokslus.

Informaciją pateikė L. Drūteikienė