Pradžia Naujienos

Dėl ugdymo proceso koregavimo

  Ugdymo procesas koreguojamas nuo 2019 m. birželio 17 d. atsižvelgiant į Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 10 d. raštą Nr. SR-2341 „Dėl ugdymo proceso koregavimo“.

  Užsitęsus karštiems orams Lietuvoje, mokykloje  pamokos trumpinamos 10 min., ugdymas organizuojamas vėsesnėse patalpose; mokiniams, atsiskaičiusiems už III trimestrą, surinkusiems po 10 socialinių valandų,  atidavusiems vadovėlius ir atsiskaičius su biblioteka,  leidžiama likti namuose.

GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS

  2019 m. gegužės 14 d. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje, skirtoje ,,Gegužė – mėnuo be smurto

prieš vaikus“ paminėti. Smurtas yra didžiulė visuomenės problema. Siekdami ją įveikti, turime nuo

mažens vaikus mokyti gražiai bendrauti, netoleruoti smurto, o susikaupusią energiją panaudoti

malonioms, įvairioms ir įdomioms veikloms.

  Mokiniai gamino plakatus, kuriuos vėliau pasikabino savo klasėje, kiti stende.

 

Socialinė pedagogė Loreta Grinevičienė

 

PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJA

  2019 birželio 6 d. 5–11kl. buvo vedami užsiėmimai, kurių metu mokiniai daugiau sužinojo apie pavojus, kylančius dėl prekybos žmonėmis. Užsiėmimų metu mokiniai išsiaiškino apie prekybos žmonėmis formas, įtraukimo į išnaudojimą būdus. Aptarti būdai, kaip atsilaikyti viliojantiems pasiūlymams užsidirbti užsienyje, išlikti atspariems ir netapti preke. Žiūrėjo ir aptarė prevencinius filmus, “VISKAS BUS GERAI” , ,,LILIJA AMŽINAI‘‘. Tokios pamokos ypač aktualios jaunimui, kurie dažnai yra patiklūs ir gali susivilioti įvairiais pasiūlymais.

  Pasirodo, prekybos žmonėmis problema itin aktuali dabartiniame pasaulyje, nes vis labiau auga migruojančių žmonių skaičius. Nesaugiausia visuomenės grupė – jaunimas, kurie dažnai pakliūva į prekybos žmonėmis pinkles. Egzistuoja daugybė, nuolat kintančių prekybos žmonėmis formų, atsiranda vis naujų būdų ir priemonių, prisidedančių prie žmonių išnaudojimo pačiais įvairiausiais tikslais ir turinčių didžiules psichologines bei materialines pasekmes.

 

Socialinė pedagogė Loreta Grinevičienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Photo Gallery Extension


Netradicinė biologijos pamoka Kazitiškio parke

  Birželio 4 d. mūsų mokyklos 5-7 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje atviroje biologijos pamokoje Kazitiškio parke su  Lietuvos biologu, literatu, gamtininku publicistu, biomedicinos mokslų daktaru Broniumi Šablevičiumi. Maloniai į šią pamoką mus pakvietė Kazitiškio bibliotekininkė Rasa Trubilienė.  

  Pamokos tikslas buvo skatinti mokinių šiuolaikinį aplinkosauginį ugdymą integruojant gamtos mokslų žinias ir gebėjimus, kūrybą  ir kūrybiškumo idėjas bei jų praktinį  realizavimą. Reikia sudaryti galimybę pasijusti gamtos dalimi, save ir gamtą pajusti visais pojūčiais. Potyriai ankstyvame amžiuje formuoja asmens požiūrį į pasaulį ir vertybines nuostatas, kuriomis vaikai vadovaujasi visą savo gyvenimą. Pamokos gamtoje – puiki dirva tyrimų atlikimui, o įgytos ir įtvirtintos žinios išlieka ilgai atmintyje. Mokiniai šios netradicinės pamokos metu susipažino su vaistiniais ir nuodingiausiais Lietuvos augalais bei buvo sužavėti gamtininko pasakojimais apie augalus ir paukščius. B. Šablevičiaus žodžiais, augalas ar paukštis saugus tada, kol jo augimo vietos ar lizdo su jaunikliais niekas nežino, nes tik tada gamtos retenybės gali gyvuoti ilgą laiką. Gamtininkas pabrėžia, kad gamta yra ypatingas pasaulis, kuriame žmogui dera būti svečiu. 

                                          

Biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petkūnienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Photo Gallery Extension


Fizika aplink mus. 2019

Kovo  – balandžio mėnesiais mūsų mokykloje buvo vykdomas fizikos mokslo konkursas ,,Fizika aplink mus“.
 Veiklos rezultatas – geriausi  mokinių darbai, pateikti rajono jaunųjų fizikų konkursui , kuris vyko 2019-05-22. 

Rezultatai nudžiugino.Modelių srityje – 3 prizinės vietos. 

 

 

Fizikos vyr. mokytoja K. Visakavičienė  apdovanota Ignalinos kultūros ir sporto centro padėka

,,Už  mokinių paruošimą rajoniniam konkursui Fizika aplink mus.“

 

 

Mokyklos tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinio būrelio pirmininkė K. Visakavičienė