Pradžia Naujienos

Ignalinos r. Dūkšto mokyklos mokinių išvyka į Valstybės pažinimo centrą

 

Lapkričio 15 dieną Dūkšto mokyklos 5 ir 6 klasės mokiniai vyko į Valstybės pažinimo centrą. Dalyvavo edukaciniame užsiėmime tema  „Teritorija ir gyventojai bei Prezidento institucija“. Renginio metu pasiūlytos užduotys skatino moksleivius ieškoti atsakymų į klausimus  apie pilietiškumo prasmę ir valstybės veikimo principus. Mokymosi procesas buvo įdomiai organizuotas, aplinka kvietė mąstyti ir veikti, užduotys lengvai susiejamos su mokykloje aptariamomis temomis; skatinamas mokinių žingeidumas ir pilietiškumas.

 

                             Užsiėmimas labai patiko; mokiniams buvo smagu bendraujant, tariantis atlikti užduotis. Labai malonų įspūdį paliko šiltas, pagarbus centro darbuotojų ir gidės bendravimas: kiekvienas dalyvis buvo pastebėtas, padrąsintas, prakalbintas.

 

                             Tos pačios išvykos metu nuvykome į veidrodžių kambarį „KOSMOS – paukščių takas“. Suintrigavo aprašymas, kad jame lankytojai nukeliami į beribį kosmosą: sukuriamas begalybės pojūtis pasitelkiant šviesos elementus, viduje girdimi žemės elektromagnetiniai virpesiai, paversti garsu, o elementų visuma sukuria kosmoso erdvės jausmą. Čia patirti įspūdžiai daugumai giliai įstrigo. Apibūdinti tai, ką tame kambaryje išgyveni, sudėtinga – geriausia pačiam tai patirti.

 

 6 klasės auklėtoja Silva Žiliukienė

Pridedamos 5 klasės auklėtojos Veronikos Gibler nuotraukos

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


 

Lapkričio 24 d.

 

9.00 val. į mokyklą atvyksta  KIŠKIS  PETRAS ILGAAUSIS. Šis  personažas pristatys mokomąją programą apie vaikų higieną. Mokymas vyksta žaismingai, su dainomis ir fiziniais pratimais. Programos dalyviai: mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės vaikai, 2 – 7 kl. mokiniai.

BILIETO KAINA: 1,50

DĖL KONSULTACIJŲ

 

Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokiniui suteikiama mokymosi pagalba pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan.  

 

Eil. Nr.

Mokytojo v., pavardė

Dalykas

Savaitės diena

Konsultacijos laikas

1

N. Skunčikienė

Matematika

Pirmadienis, antradienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

Trečiadienis

7 pamoka

2

S. Petkūnienė

Biologija, gamta ir žmogus

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis,  penktadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

Ketvirtadienis

6,7 pamokos

3

J. Purvinskienė

Lietuvių k.

Ketvirtadienis

7 pamoka

4

L. Ratkevičiūtė

IT

Pirmadienis, antradienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

5

R. Šakalienė

Geografija

Trečiadienis, penktadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

6

A.Tijūnėlienė

Istorija

Antradienis, ketvirtadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

7

K. Visakavičienė

Fizika

Penktadienis

7 pamoka

8

F. Juchnevičius

Kūno k.

Antradienis

7 pamoka

Antradienis – penktadienis

Per pertraukas po 3 ir 4 pamokų

9

S. Žiliukienė

Lietuvių k.

Pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis

Per pertraukas po  4 pamokų

Trečiadienis, penktadienis

Po 6 pamokų

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SAVAITĖ

 Lapkričio 14 – 20 d. skelbiama

 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SAVAITĖ

 VEIKLA 

Eil. Nr.

Veikla

Atsakingi

1

Stendinės medžiagos parengimas

Mokytojos A.Tijūnėlienė, L. Teteriukovienė

2

Pokalbiai, veikla apie vaiko teises ir pareigas, Tolerancijos dieną (lapkričio 16 d.)

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

3

Piešinys „Mano teisės ir pareigos“. Piešia visos klasės (2 – 10, III d – IV d) Piešinyje turite nurodyti klasę, piešinio temą, klasės mokinių vardus. Darbas atliktas tvarkingai, išbaigtas. Pristatote iki lapkričio 17 d. pavaduotojai.

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai, mokytoja I.Pajarskienė

4

Tolerancijos paukščio gamyba. Iš anksto bus duoti balandžių trafaretai, juos išsikirpsite ir priklijuosite koridoriuose ant langų priešais klasę  (2 – 3 langai)

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

5

Laiškas mokyklai. Kviečiame parašyti: trys geriausi dalykai mokykloje ir trys blogiausi dalykai mokykloje. Laiškus su nuomonėmis metate į dėžę, kuri stovės prie raštinės. Iki lapkričio 18 d.

Mokinių taryba,

5 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

6

Aktyvios pertraukos sporto salėje, lapkričio 18 d.

2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai, mokyt. F. Juchnevičius

7

Gerų darbų dienos namuose. Lapkričio 19 – 20  d.

PUG, 2 – 10, III d – IV d mokiniai ir tėveliai

 Vaiko gerovės komisija

 

 

 

„Iš naujo atgimę“

 5 klasės mokiniai, paskatinti gamtos ir žmogaus mokytojos, Sonatos Petkūnienės papuošė biologijos klasę savo nuostabiais darbeliais iš įvairių panaudotų medžiagų ir buitinių atliekų. Šios parodėlės tikslas buvo priminti mokiniams, kad privalome gyventi švarioje, gražioje aplinkoje ir neteršti savo MOTULĖS GAMTOS. „Iš naujo atgimę“ darbeliai paskatins ir kitų klasių moksleivius protingai panaudoti buitines atliekas.                                                                                                                                         

                                                          Biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petkūnienė