Pradžia Naujienos

Padėk man padaryti pačiam

Edukacinis užsiėmimas „Padėk man padaryti pačiam“

Lapkričio 30 dieną Ignalinos krašto muziejuje vyko edukaciniai užsiėmimai „Padėk man padaryti pačiam“. Tai Lietuvos švietimo istorijos muziejaus parengta keliaujanti unikali edukacinė programa, kuri vyko specialiai vaikų darbui paruoštoje mokymo erdvėje. Projektą „Padėk man padaryti pačiam“ remia Lietuvos kultūros taryba.

Šia programa susidomėjo ir Dūkšto mokyklos pradinių klasių mokytojai ir mokiniai. Pagrindinis šios edukacinės programos tikslas buvo kūrybingos, laisvos ir savarankiškos asmenybės ugdymas.

 

Nors buvo pavargę po mokymo plaukti užsiėmimų Ignalinos baseine, tik įžengę pro duris vaikai nieko nelaukdami rinkosi jiems labiausiai patikusias priemones. Veiklos užteko kiekvienam – ir pirmokui, ir ketvirtokui. Labai smalsu buvo stebėti, kaip vieni vaikai pasirinko kūrybines užduotėles ir daugiau kaip valandą piešė, dėliojo, varstė, kiti pritūpė prie matematinių užduočių ir nepakilo, kol neatliko visko iki galo, treti bandė viską iš eilės, juos domino kiekviena priemonė, norėjosi išbandyti ir logines ir matematines ir kūrybines. Akivaizdu, kad vaikams svarbu turėti galimybę pasirinkti veiklą, dirbti ne tik grupėje, bet ir individualiai bei skirti darbui tiek laiko, kiek geidžia jų širdelė.

 

Pasinaudodami proga įsiamžinome prie Ignalinos krašto muziejaus gimtadienio stendo.

 

Dėkojame Ignalinos krašto muziejui ir projekto organizatoriams už prasmingai praleistą laiką ir unikalią galimybę susipažinti su žinomos psichologės ir pedagogės  iš Italijos Marijos Montessori (1870-1952) priemonėmis ir darbo metodais.  

 

Mokyklos direktorė Julija Griškienė

 

 

 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Gallery


Ir patys pasirodėme, ir apie kitus sužinojome

Šių metų lapkričio 23 dieną Visagino „Gerosios Vilties“ progimnazija  surengė respublikinę bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių konferenciją ,,Tautinis kostiumas

jungia skirtingas kultūras“. Konferencijos tikslas – analizuojant mus supantį pasaulį, skatinant aktyvų mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą bei tenkinant jų saviraiškos poreikius, žadinti mokinių norą pažinti, puoselėti, saugoti tautinę kultūrą, ja didžiuotis.

   Į šią konferenciją buvo pakviesta ir mūsų mokykla. Pristatymą kurti suskubo rusų kalbos mokytoja Gražina Sobčikienė su savo 5 kl. auklėtiniais ir lietuvių kalbos vyr. mokytoja Jolanta Purvinskienė su 6 klasės mokinėmis. Kad nebūtų visiems nuobodu, buvo sugalvota parodyti inscenizaciją apie lietuvių liaudies drabužius. Skaitant pranešimą,  buvo „gyvai“ rodomi tautiniai drabužiai, įterptas meninis tekstas apie kraičio skrynią, o taip pat šokis „Oira“. Visi susidomėję stebėjo pasirodymą.

                  Kitų mokyklų mokiniai skaitė pranešimus apie Lietuvos regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos, Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – tautinius kostiumus. Taip pat buvo puikių pranešimų apie kitų tautų tautinius drabužius: lenkų, totorių, ukrainiečių. Girdėjome totorių dainą,  matėme ukrainiečių tautinį kostiumą. 

                         Nors mūsų mokiniai tokioje konferencijoje dalyvavo pirmą kartą, pasirodė puikiai. Ir patiems patiko, ir apie kitus daug sužinojo.   

 

Lietuvių k. vyr. mokytoja J. Purvinskienė ir rusų k. mokytoja G. Sobčikienė 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


Pažink valstybę 2017

Dūkšto mokyklos mokiniai spalio, lapkričio mėnesiais tęsė  projekto „Pažink valstybę “ veiklas. Daug mokyklos mokinių gyvena visai netoli valstybės sienos, todėl dažnai būna pasienio zonoje, ten gyvena artimieji. Mokiniams  atrodo, kad dabartiniai įstatymai per daug griežtai reglamentuoja asmenų iki 16 metų amžiaus teisėtą buvimą valstybės sienos apsaugos ruože, todėl jie pasirinko temą  „Asmenų iki 16 metų amžiaus teisėto buvimo Valstybės sienos apsaugos ruože reglamentavimas neatitinka šių laikų dvasios“, norėdami teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje.  Be specialistų pagalbos buvo gana sunku  susigaudyti įstatymų gausoje, teisingai suprasti straipsnius, todėl teko kreiptis pagalbos į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pūškų užkardos darbuotojus, kurie atėjo mokiniams į pagalbą. Padedant pasieniečiams projekto dalyviai susipažino su įstatymais, išsikėlė problemą, ją analizavo ir galvojo pasiūlymus. Kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Sobčikiene ir istorijos mokytoja Audrone Tijūnėliene mokiniai apsilankė Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pūškų užkardoje, susipažino su darbo specifika, buvo visai arti valstybinės sienos su Baltarusijos respublika, per pasieniečių žiūronus galėjo pasižvalgyti pasienio ruože, pasieniečiai  parodė ir ginkluotę, kurią naudoja sienoms saugoti ir pažeidėjams gaudyti.  Po susitikimo su pasieniečiais įstatymai tapo aiškesni, buvo lengviau suformuluoti problemos sprendimo pasiūlymus.

Projekto vykdymo metu dalyvavo  parodoje „Mokykla 2017“ ir pristatė  savo veiklas. Į parodą vyko ne visi projekto dalyviai, tik dešimtokai, kuriuos lydėjo biologijos mokytoja Sonata Petkūnienė. Mokiniai  pristatymo metu kalbėjo apie motyvus ir aplinkybes, paskatinusias dalyvauti projekte, pristatė visą problemos sprendimo procesą bei projekto naudą mokiniams. Jie suprato, kad įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, kad ne viską apie buvimą pasienyje žino ir  todėl  tai paskatins nuolatos domėtis teisės aktais. Mokiniai neturi galios  keisti įstatymų, tačiau parengtus savo siūlymus dėl tvarkos prie išorinių valstybės sienų perdavė pasieniečiams ir norėtų  su jais tęsti užsimezgusią draugystę.

 

Istorijos mokytoja  Audronė Tijūnėlienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


Šeštokai mokėsi orientuotis gamtoje

Turint kompasą ir mokant juo naudotis, susiorientuoti yra vieni juokai. O kaip elgtis jį pamiršus, pametus, jam sulūžus? Tuomet labai praverčia įvairūs kiti orientavimosi būdai. Žinant juos, susiorientuoti galima ir dieną, ir naktį, saulei šviečiant ar apniukusiu oru.

Palikę klasėje vadovėlius su paveikslėliais, mokiniai ieškojo gamtinių ir visuomeninių objektų mokyklos aplinkoje. Tinkamai panaudojo saulėtos dienos galimybes – tai pats paprasčiausias būdas nustatyti šiaurės – pietų kryptį. Apžiūrėjo medžių lajas, apkerpėjusius medžius ir akmenis. Surado net skruzdėlyną. Miestelyje nustatė kokia kryptimi suorientuotos palydovinės antenos.
Mokiniams labai patiko naktinis namų darbas: pagal nurodytą schemą  danguje surasti Šiaurinę žvaigždę.

Orientavimosi  įgūdžiai  šeštokams pravers ateityje. Jei grybaudami paklystų miške, tai prisiminę šią geografijos pamoką, pagal matomus objektus, tikrai surastų tinkamą kryptį namų link.

 

 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


KULTŪRŲ RATAS

Projektas "KULTŪRŲ RATAS"

              Šių metų lapkričio mėnesį Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 6 ir 8 klasių moksleiviai dalyvavo projekte "Kultūrų ratas". Šį projektą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, organizavo ir vykdė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, bendradarbiaudamas su Tautinių mažumų departamentu prie LRV, Romų visuomenės centru, Visagino kultūros centro Etninės kultūros ir edukacijos skyriumi. Edukacinis projektas "Kultūrų ratas" skirtas mokinių neformaliam pilietiniam švietimui, o jo tikslas - ugdyti tautinę savimonę ir tautinę toleranciją, puoselėti ir skleisti daugiakultūrį Lietuvos paveldą.

                 Dalyvaujant šiame projekte svarbiausia buvo pasirinkti, kokią tautą bei jos tradiciją mokiniai norėtų pristatyti. Po diskusijų buvo nutarta pristatyti vieną iš pagrindinių Krymo totorių švenčių Oraza bairam. Ši šventė, švenčiama pasibaigus 30-ties dienų pasninkui, kurio metu Krymo totoriai negali valgyti, gerti bei rūkyti iki saulėlydžio. Tai laikotarpis, kuomet jie turi daryti gerus darbus: kviesti svečius, valgydinti benamius bei padėti visiems, kuriems reikalinga pagalba. Pasibaigus pasninkui ir šventei prasidėjus susirenka svečiai, kurie pirmiausia vaišinami kava, vėliau karštais patiekalais, o vienas iš pagrindinių patiekalų yra čeburekai, kuriais, pagal paprotį, reikia vaišinti svečius bei kaimynus.

                 Taigi, viską aptarę ir susiplanavę, mokiniai kibo į darbus. Berniukai skaldė malkas, stumdė stalus, padėjo atlikti kitus darbus. Mergaitės ruošė stalą: vienos - minkė tešlą, kepė čeburekus, kitos tvarkėsi, dengė stalą. Kai stalas buvo padengtas, čeburekai iškepti ir sutikti svečiai, visi susėdo prie valgiais nukrauto stalo. Buvo labai smagu: mokiniai bendravo, juokėsi, kalbėjosi apie šią šventę, daug juokavo. Po šventės, kaip tikri Krymo totoriai, savo vaišėmis pasidalino su kitais: pavaišino mokytojus, administraciją bei mokinius, kurie dar neišvažiavo namo (veikla vyko po pamokų).

                 O svarbiausias mokinių įvertinimas ir savo darbo įsivertinimas buvo jų išsakyta mintis, kad ši diena buvo pati geriausia!!!

                 Tikimės ir toliau dalyvauti projektuose, kurie ne tik mokys mūsų vaikus būti pilietiškais bei tolerantiškais, bet ir nuspalvins jų dienas mokykloje pačiomis geriausiomis, įspūdingiausiomis ir prasmingiausiomis spalvomis.

                 Projekto pristatymą galite pasižiūrėti adresu: https://prezi.com/hsfgqs9qpd5m/projektas/

Parengė:

Veronika Gibler

Lenie Drūteikienė

 

Galina Čiplienė