Pradžia Naujienos

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SAVAITĖ

 Lapkričio 14 – 20 d. skelbiama

 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SAVAITĖ

 VEIKLA 

Eil. Nr.

Veikla

Atsakingi

1

Stendinės medžiagos parengimas

Mokytojos A.Tijūnėlienė, L. Teteriukovienė

2

Pokalbiai, veikla apie vaiko teises ir pareigas, Tolerancijos dieną (lapkričio 16 d.)

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

3

Piešinys „Mano teisės ir pareigos“. Piešia visos klasės (2 – 10, III d – IV d) Piešinyje turite nurodyti klasę, piešinio temą, klasės mokinių vardus. Darbas atliktas tvarkingai, išbaigtas. Pristatote iki lapkričio 17 d. pavaduotojai.

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai, mokytoja I.Pajarskienė

4

Tolerancijos paukščio gamyba. Iš anksto bus duoti balandžių trafaretai, juos išsikirpsite ir priklijuosite koridoriuose ant langų priešais klasę  (2 – 3 langai)

PUG, 2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

5

Laiškas mokyklai. Kviečiame parašyti: trys geriausi dalykai mokykloje ir trys blogiausi dalykai mokykloje. Laiškus su nuomonėmis metate į dėžę, kuri stovės prie raštinės. Iki lapkričio 18 d.

Mokinių taryba,

5 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai

6

Aktyvios pertraukos sporto salėje, lapkričio 18 d.

2 – 10, III d – IV d klasių auklėtojai, mokyt. F. Juchnevičius

7

Gerų darbų dienos namuose. Lapkričio 19 – 20  d.

PUG, 2 – 10, III d – IV d mokiniai ir tėveliai

 Vaiko gerovės komisija

 

 

 

„Iš naujo atgimę“

 5 klasės mokiniai, paskatinti gamtos ir žmogaus mokytojos, Sonatos Petkūnienės papuošė biologijos klasę savo nuostabiais darbeliais iš įvairių panaudotų medžiagų ir buitinių atliekų. Šios parodėlės tikslas buvo priminti mokiniams, kad privalome gyventi švarioje, gražioje aplinkoje ir neteršti savo MOTULĖS GAMTOS. „Iš naujo atgimę“ darbeliai paskatins ir kitų klasių moksleivius protingai panaudoti buitines atliekas.                                                                                                                                         

                                                          Biologijos mokytoja metodininkė Sonata Petkūnienė


Įsivertinimas

Ignalinos r. savivaldybė ir  rajono mokyklos, tame tarpe ir mūsų mokykla,  norėdamos įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraiškas dalyvauti nacionalinio egzaminų centro  veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“. Įvertinus paraiškas su savivaldybėmis ir mokyklomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

Bendradarbiavimo tikslas – šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti savivaldybių ir mokyklų darbo gerinimui.

Mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti buvo panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat buvo  naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei.

Su 2015 – 2016 m. m. 2, 4,6,8  klasių mokinių mokymosi pasiekimų diagnostiniais vertinimais galite susipažinti skyrelyje „Įsivertinimas“

Konstitucijos egzaminas

 

 

 

Rugsėjo 27 d. Dūkšto mokykloje vyko  Teisingumo ministerijos organizuojamas Konstitucijos egzaminas. Mokykloje Konstitucijos pamoką organizavo istorijos mokytoja Audronė Tijūnėlienė. Savo konstitucines žinias pasitikrino 9 mokiniai iš 5 – 10 klasių ir 8 gimnazistai. Pirmajame etape visiems laikantiems buvo pateikta 30 uždarų klausimų. Geriausiai sekėsi septintokui Donatui Meškėnui, dešimtokams Ryčiui Šakaliui ir Vitai Juravičiūtei, bei abiturientei Evelinai Šakalytei. Deja, į antrąjį etapą niekas nepateko.

Nuo klasikos iki džiazo

 

 

 

Garsaus smuikininko Gedimino Dalinkevičiaus iniciatyva tęsiamas muzikinio
ugdymo projektas Paliesiaus dvare. Šiais metais koncertai Paliesiaus dvare
vyko rugsėjo 19 d. (pirmadienį), rugsėjo 20 d. (antradienį), rugsėjo 21
d.(trečiadienį). Tema ,,Nuo klasikos iki džiazo”, dalyvavo pianistas
Povilas Jaraminas. Mūsų mokykla taip pat prisijungė prie šio tęstinio muzikinio ugdymo.

 

 

IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLOS MOKINIŲ, VYKUSIŲ Į IGNALINOS R. PALIESIAUS DVARĄ, SĄRAŠAS

 

Į Ignalinos r. Paliesiaus dvarą, į tęstinį muzikinio ugdymo projektą tema „Nuo klasikos iki džiazo“ 2016 m. rugsėjo 20 dieną vyks šie Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ir Vidiškių gimnazijos Dūkšto skyriaus mokiniai:

        1. Justinas Drabatas                                                  9 kl.                                                 

        2. Justinas Labuckas                                                 9 kl.

        3. Kęstutis Gailiešius                                                  3 g. kl.                

                      4. Karolis  Labuckas                                                        3 g. kl.

 1. Viktoras  Majevskis                                            3 g. kl.

 2. Rytis Norušas                                                       3 g. kl.

 3. Arvydas Baranauskas                                        4 g. kl.

 4. Samanta Gurskaitė                                             4 g. kl.

 5. Greta Libako                                                        4 g. kl.

 6. Dmitrij Lysyj                                                      4 g. kl.

 7. Oleg Smoliar                                                       4 g. kl.

 8. Evelina Šakalytė                                               4 g. kl.

 9. Laurynas Uselis                                                 4 g. kl.

 10. Karina Vlasova                                                 4 g. kl.                

 11. Gražina Sobčikienė, lydinti mokytoja.

  Kartu vyksta mokyklos direktorė Julija Griškienė.

  Į Ignalinos r. Paliesiaus dvarą, į tęstinį muzikinio ugdymo projektą tema „Nuo klasikos iki džiazo“ 2016 m. rugsėjo 21 dieną vyks šie Ignalinos r. Dūkšto mokyklos mokiniai:

                       1. Malichina Sondira                                                        7 kl.

                              2. Kaziukonytė Gabija                                             8 kl.

                              3. Libako Edvardas                                                   8 kl.

                              4. Šakytė Aurelija                                                      8 kl.

                              5. Čeikauskaitė Deimantė                                        9 kl.

                              6. Griškys Marius                                                       9 kl.

                              7. Jurgelevičiūtė Augusta                                          9 kl.

                              8. Mažalskis Svajūnas                                              9 kl.

                              9. Sketerskis Vladislovas                                          9 kl.

                              10. Trigarcevas Andrejus                                         9 kl.

                              11. Drabatas Paulius                                                 10 kl.

                              12. Juravičiūtė Vita                                                   10 kl.

                              13.  Kazinecaitė Erika                                               10 kl.

                              14. Musteikytė Leta                                                  10 kl.

                              15. Nasevičius Ernestas                                            10 kl.

                              16. Siniūtė Karolina                                                   10 kl.

                              17. Uselytė Lukrecija                                                10 kl.

                              18. Anastazija Židanavičienė, lydinti mokytoja.

                              19. Aurelijus Kirkila, lydintis socialinis pedagogas.