Žmogaus teisių diena

                        1948m. gruodžio 10d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) Generalinė asamblėja priėmė žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmas istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves. Nuo 1950 metų Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 10-ąją skatina valstybes minėti Žmogaus teisių dieną. Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

 

                                 2015 m. gruodžio 10 dieną mūsų mokykloje buvo paminėta žmogaus teisių diena. Mokinių tarybos atstovai išplatino informaciją tema „Aš žinau savo teises“. Taip pat pertraukų metu paskatino pradinių klasių mokinius nupiešti plakatą žmogaus teisių tema. Vyresniųjų klasių mokiniai pertraukų metu gamino visuotinės žmogaus teisės žinių medį.

Mokinių tarybos kuratorė Sonata Petkūnienė.

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow