2016–2017 M. M. SIŪLOMOS ŠIOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS

  • Spausdinti

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Užsiėmimo vadovas

Valandų

skaičius per savaitę

1–4 kl.

5–6 kl.

7–8 kl.

9–10 kl.

1.        

Informacinių technologijų

Lina Ratkevičiūtė

1 val.

1

 

 

 

2.        

Jaunučių choras

Anastazija Židanavičienė

2 val.

1

1

 

 

3.        

Dainavimo

Anastazija Židanavičienė

1 val.

 

 

 

1

4.        

Gamtos globos ir jaunųjų miško bičiulių

Sonata Petkūnienė

1 val.

 

 

1

 

5.        

Pradinių klasių mokinių kvadrato

Diana Bukauskienė

1 val.

1

 

 

 

6.        

Tinklinio

Fernandas Juchnevičius

2 val.

 

 

2

 

7.        

Badmintono

Fernandas Juchnevičius

3 val.

 

 

 

3

8.        

Stalo teniso

Fernandas Juchnevičius

1 val.

 

1

 

 

9.        

Šokio

Jolanta Purvinskienė

2 val.

1

1

 

 

10.     

Technologijos (taikomoji dailė)

Laima Teteriukovienė

2 val.

 

1

1

 

Iš viso panaudota:

 

16 val.

4

4

4

4

 

*pastaba: Lentelėje nurodyta kuriam koncentrui būrelis skirtas, tačiau būrelius gali pasirinkti ir kitų klasių mokiniai.