Žymūs Dūkšto krašto žmonės Žymūs Dūkšto krašto žmonės

ŽYMŪS DŪKŠTO KRAŠTO ŽMONĖS, SUSIJĘ SU DŪKŠTO MOKYKLA

Narių vertinimas:  / 1

1. Ričardas Baubinas

Gimė 1960-11-15 Bikėnų k., Dūkšto sen., mirė 2009-03-16. Geografas, fizinių mokslų. daktaras (1988), docentas 2000. Baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė VU. Dirbo geologijos ir geografijos institute, 2000- 2002 m. - jo direktorius ir Visuomeninės geografijos skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Nuo 1993 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. Nuo 1995 m. - Lietuvos geografijos draugijos prezidentas. Keleto mokomųjų knygų ir vadovėlių bendraautorius.

2. Bernardas Blažys

Gimė 1931-03-13 Girutiškės k., Dūkšto sen. 1955 m. baigė VU. Ekonomistas, socialinių mokslų habil. daktaras (1988), profesorius (1989). 1961 m. - ekonomikos instituto mokslo darbuotojas ir vėliau direktoriaus pavaduotojas. Svarbiausi veikalai: ,,Ekonominė informacija ir jos mechanizuotas apdorojimas“ bei ,,Informatikos ekonomikos problemos“ ir ,,AVS ekonominis efektyvumas pramonėje“.

3. Česlovas Braziulis

Gimė 1939-01-09 Pažemiškio k., Dūkšto sen. Karo veikėjas, pulkininkas (1991). 1950-1957 m. mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje, 1963 m. baigė Poltavos (Ukraina) priešlėktuvinės gynybos karo mokyklą. Iki 1990 m. tarnavo SSRS ginkluotose pajėgose. Nuo 1990 m. LR Krašto apsaugos departamento skyriaus viršininko pavaduotojas, vėliau karinio rengimo skyriaus viršininkas. Parengė kelis statutus: Krašto apsaugos tarnybos, Sargybos ir Drausmės, Rikiuotės, Kovos, Laikinąjį Motošaulių kovos ir kt. Vyčio Kryžiaus 4 laipsnio ordino kavalierius (1998).

4. Jonas Čekys (iki 1939 m. Čeikauskas)

Gimė 1916-12-22 Kaniūkų k., Dūkšto sen., mirė 1999-09-24, palaidotas Kaniūkuose. Kultūros darbuotojas, aktyvus visuomenės veikėjas Vilniaus krašte. Lenkijos užimtame Vilniuje bendradarbiavo lietuviškos spaudos leidiniuose.1953-1972 m. - ,,Vagos“ leidybos direktorius. Rūpinosi vertingų lituanistikos veikalų leidyba. 1972-1986 m. Kultūros ministerijos Dramaturgijos repertuaro kolegijos redaktorius. Sudarė keleto autorių kūrybos rinkinius. Parašė atsiminimų knygą ,,Knygos kūrėjų talkoje“, išvertė grožinės literatūros kūrinių, parengė Vilniaus krašto poezijos antologiją.

5. Irena Dešukienė–Milašiūtė

Gimė 1953 m. Dūkšte. Slidininkė. Gimusi garsioje Milašių slidininkų šeimoje. Mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje. Daugkartinė Lietuvos slidinėjimo čempionė. SSRS jaunimo slidinėjimo čempionė. 1973 m. TSRS jaunimo 5 km lenktynių čempionė.

6. Kazimieras Jakutis

Gimė 1960-08-21 Kalviškių k.,. Dūkšto sen., UAB ,,Lonas ir partneriai“ direktorius. 1971-1978 m. mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje. 1978-1983 m. studijavo LŽŪA. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys. 1993-2004 m. - ,,Lonas ir partneriai“ direktorius. Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei apdovanotas prekybos, pramonės ir amatų rūmų Lietuvoje ,,Darbo žvaigžde“. Mėgsta muziką ir poeziją, išleido autorinį muzikinį CD ,,Jei negaliu turėti tavęs“.

7. Bronislavas Juozas Jaura

Gimė 1935-06-08 Dūkšte. Kunigas. 1954 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1963 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1964-1965 m. Paringio (Ignalinos r.) parapijos klebonas. Vėliau kunigavo keliose Vilniaus arkivyskupijos parapijose, šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje. Nuo 1980-05-06 - Karvio (Vilniaus r.) parapijos klebonas.

8. Birutė Karnickienė

Gimė 1952-09-19 Ažėnų k., Kazitiškio sen. 1970 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Kauno medicinos universiteto Farmacijos fakultetą. B. Karnickienė parengė spaudai leidinius ,,Vaistažolių rinkimo organizavimas“, ,,Vaistinių augalų rinkimo rekomendacijos“, „Vaistinių augalų rinkimas pionierių stovyklose“. Išleido gamtos kalendorių ,,Gydo, gaivina, praktiška“ ir daugelį kitų. 1997 m.  įkūrė habil. dr. E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondą, kurio pirmininke yra nuo pat jo įkūrimo. B. Karnickienės iniciatyva įkurta vardinė E. Šimkūnaitės stipendija, teikiama farmacijos specialybės studentams.

9. Kazimieras Juozas Klimašauskas

Gimė 1938-01-24 Driškūnų k., Dūkšto sen., mirė 2005-12-09, palaidotas Vilniuje. Inžinierius, habil. technikos mokslų daktaras (1986). 1956 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą, 1961 m. - VU Fizikos- matematikos f-tą. Mokslinės veiklos sritis - plataus taikymo integrinių mikroschemų kūrimas ir diegimas gamyboje. Yra gavęs LSSR valst. premiją (1971 m. ir 1986 m. - abi su kitais). Daugelio mokslinių straipsnių ir išradimų autorius.

10. Vasilijus Matuševas

Gimė 1945-10-18 Žagarinės k., Dūkšto sen., mirė 1989-10-24. Sportininkas - tinklininkas, nusipelnęs resp. treneris. Mechiko ( 1968) olimpinis čempionas, iškovojęs aukso medalį. 1967- 1970 m. atstovavo SSRS rinktinei, 1969 m. buvo vienas iš 24 geriausių SSRS tinklininkų. Dirbo reprezentacinės ,,Kuro aparatūros“ tinklinio komandos vyriausiuoju treneriu.

11. Vlada Mažulienė-Mikštaitė

Gimė 1924-12-17 Dūkšte, mirė 2004-04-16. Operos dainininkė, pedagogė, režisierė. Baigė Vilniaus konservatoriją. 1951-1956 m. -  Maskvos konservatorijos aspirantė. 1960 m. studijavo Peterburgo konservatorijoje. Dirbo Kauno muzikiniame teatre. Vėliau Lietuvos konservatorijos dėstytoja. Buvo operos ir dainavimo katedrų profesorė. Dainavo filharmonijoje ir Valstybiniame operos ir baleto teatre. Pastatė 35 operas, režisavo pirmuosius lietuvių kompozitorių kūrinius. Viena iš geriausių jos operos solisčių – Violeta Urmanavičiūtė-Urmana.

12. Juozas Mikštas

Gimė 1913-03-31 Bėgūnų k., Dūkšto sen., mirė 2002 m. Poetas, publicistas. Lietuvybės puoselėtojas lenkų okupuotame Vilniaus krašte. Už veiklą okupacinės valdžios kalintas Švenčionyse. 1944 m. pasitraukė į vakarus. Apsigyveno Australijoje, Melburne. Aktyviai reiškėsi Australijos lietuvių visuomeniniame gyvenime. Rašė eilėraščius, straipsnius, reportažus, kurie buvo publikuojami tautininkų katalikų spaudoje. Nemažai jo kūrybos išspausdinta ,,Terra  Australis“.

13. Jonas Milašius

Gimė 1928-08-23 Juodalaukio k., Kazitiškio sen.  Neurochirurgas. Baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1979 m. studijavo KMI (dabar KMU), gydomosios med. fakultete. Dirba Klaipėdos apskrities ligoninės Neurochirurgijos skyriaus vedėju. Aktyviai sportuoja, propaguoja sveiką gyvenimo būdą.

14. Alytė Milašiūtė-Puišienė

Gimė 1954-01-09 Juodlaukio k., Kazitiškio sen., mirė 1998-06-02. Slidininkė, pedagogė, daugkartinė Lietuvos čempionė bei prizininkė. Mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje. 1972-1977 m. studijavo istoriją ir kūno kultūrą VPI(LEU). 1975 m. Mončegorske (Rusija) 10 km. lenktynėse pelnė aukso medalį. 1982 m. tapo absoliučia Lietuvos čempione (5 ir 10 km. trasoje). 1982 m. SSRS tautų spartakiadoje atskirose distancijose pateko į pajėgiausių slidininkų gretas. 1987-1992 m. dirbo VPI (LEU) ,,Šviesos“ klubo instruktore, dėstytoja. Grįžusi į Ignaliną, nuo 1992 m. dirbo kūno kultūros mokytoja.

15. Slavomiras Mirinas

Gimė 1940-09-23 Gūrių k., Rimšės sen. Miškų ūkio inžinierius, biomedicinos mokslų daktaras, docentas (1991). Mokėsi Rimšės ir Dūkšto mokyklose. LŽŪA Augalų apsaugos katedros aspirantas.1970-1972 m. dirbo Ignalinos r. miškų ūkio Kazimieravo (Ignalinos r.) girininkijos girininku, 1976-1981 m. -  LŽŪA Miškotvarkos k-ros vyr. moksliniu bendradarbiu, vėliau asistentu. Nuo 1996 m.- LŽŪA Miškų ūkio f-to Taikomosios ekologijos katedros docentas. Paskelbė daugiau nei 60 straipsnių, išleido apie 30 priemonių studentams. Bendradarbiavo sudarant Lietuvos žemės ūkio enciklopediją. Nuo 1993 m. su Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriumi inventorizuoja privačių valdų želdinius Kauno mieste.

16. Vaclovas Šarka

Gimė 1922-05-09 Kaniūkų k., Dūkšto sen. Palaidotas Vokietijoje. Kunigas. Mokėsi Dūkšto lenkiškoje mokykloje 1935 m. įstojo į Vilniaus lietuvių gimnaziją. Vokiečių okupacijos metais įstojo į kunigų seminariją, bet kunigystės studijas baigęs buvo įšventintas į kunigus Vokietijoje (1946). Būdamas emigracijoje rašė pasaulio valstybių vadovams dėl paramos teisėtiems lietuvių tautos siekiams atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Rūpinosi lietuvių sielovada, lankė lietuvių kolonijas, laikė pamaldas, ruošė tautines šventes ir minėjimus.

17. Bronis Ropė

Gimė 1955-04-14 Degutėlių k., Dūkšto sen. Politikas, inžinierius, Ignalinos rajono meras, Europos parlamento narys. Mokėsi Alėjūnų pradinėje mokykloje, 1966-1970 m. Dūkšto vidurinėje mokykloje. 1970-1974 m. Vilniaus elektromechanikos technikume. 1974-1979 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar KTU). 1979-1980 m. Vilniaus kuro aparatūros gamykloje technologu. 1985-1990 m. šios gamyklos vyr. inžinieriumi. 1990-1992 m. paskirtas Ignalinos rajono valdytojo pavaduotoju., vėliau ekonomikos ir finansų skyriaus vedėju. 1995 m. išrinktas Ignalinos rajono meru. 1997-2000 m. ėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidento, 2000-2003 m. šios asociacijos prezidento pareigas. Nuo 2001 m. Europos Tarybos vietos ir rajonų valdžių kongreso Vietos valdžių rūmų narys, Lietuvos delegacijos sekretorius. 2001 m. išrinktas Utenos apskrities metų žmogumi, 2003 m. išrinktas europietiškiausio Ignalinos rajono metų žmogumi. 2003 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos pakvietimo į NATO proga apdovanotas atminimo ženklu, 2004 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. 2005 m. gavo Lietuvos savivaldybių asociacijos Auksinės krivulės riterio apdovanojimą. 2014 m. išrinktas į Europos parlamentą.

18. Dalia Štraupaitė

Gimė 1959-02-06 Dūkšte. Lietuvos ir Visagino savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja, Visagino savivaldybės merė. Iki 1965 m. gyveno Telšiuose, 1977 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą. 1983 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo istorikės, bibliografės specialybę. 1983-1990 m. Dūkšto miesto Vykdomojo komiteto pirmininkė, Dūkšto miesto tarybos deputatė. 1990-1995 m. Ignalinos rajono tarybos narė, Ignalinos rajono tarybos išrinkta Dūkšto miesto mere. 1997-2003 m. Visagino miesto mero patarėja. 2003-2009 m. Visagino savivaldybės mero pavaduotoja. 2003 m. – Liberalų ir centro sąjungos Visagino skyriaus pirmininkė. 2000 m. Visagino savivaldybės tarybos narė, o nuo 2011 m. balandžio 14 d. – Visagino savivaldybės merė. Lietuvos sportinės akrobatikos federacijos prezidentė.

19. Vincentas Taškūnas

Gimė 1880 m. Žąsinių k., Dūkšto sen., mirė 1967 m. Kunigas. (įšventintas 1903).  Nuo 1911 m. studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1920 m. - Vytauto Didžiojo gimnazijos tikybos mokytojas. Mokytojavo lietuvių mokytojų seminarijoje Vilnioje iki jos uždarymo. 1933-1938 m. buvo šv. Kazimiero draugijos centro valdybos pirmininku. 1920-1939 m. redagavo religinio pobūdžio savaitraštį  ,,Vilniaus Aušra“. Nuo 1956 m. buvo N. Vilnios parapijos klebonas.

20. Natalija Truchina-Konovalova

Gimė 1958-04-23 Dūkšte. Biomedicinos mokslų daktarė (1997). 1965-1975 m. mokėsi Dūkšto vidurinėje mokykloje. 1975-1981 m.  studijavo sąjunginiame žemės ūkio institute Maskvoje. 1975-1978 m. dirbo Dūkšto bandymų stotyje laborante, 1978-1982 m. Noginsko (Rusija) dekoratyvinių augalų ūkio agronomė. Grįžo į Lietuvą ir iki 2000 m. dirbo Dūkšto bandymų stoties asistente. Nuo 2002 m. dirba Ignalinos rajono savivaldybėje, nuo 2003 m. - žemės ūkio skyriaus vedėja.

21. Mečislovas Vaičys

Gimė 1929-10-28 m. Tartoko k., Kazitiškio sen. Miškininkas, žemės ūkio mokslų daktaras (1978), habil. dr., profesorius. Mokėsi Malvinavo, Ignalinos ir Dūkšto mokyklose. 1947 m. baigė Zarasų gimnaziją, 1954 m. - LŽŪA Miškų ūkio fakultetą. Dirbo Lietuvos miškų ūkio instituto vyr. laborantu, 1959-1960 m. - Lietuvos miškų ūkio vyr. moksliniu bendradarbiu, 1984-1988 m. direktoriumi, vėliau direktoriaus pav. moksliniam darbui. Knygos ,,Lietuvių TSR miškai“ (1962) autorius, mokslo veikalų „Miško dirvožemių klasifikavimas bei grupavimas ir jų rūšys su augimvietėmis“ (1966) ir kiti leidiniai. Paskelbė apie 450 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje, skaitė pranešimus. Nuo 1982 m. dėstė LŽŪA Miškų fakultete. ,,Žemės ūkio enciklopedijos“ konsultantas.

22. Edmundas Kazimieras Zavadskas

Gimė 1944-05-12 Vilniuje, augo ir gyveno Ignalinos r. Statybos inžinierius, habil. m. dr. (1988), profesorius (1989). Mokėsi Rimšės vidurinėje mokykloje (baigė tris klases). Su šeima buvo ištremtas į Sibirą, kur 1959 m. baigė 7 klases Vorkutos darbo jaunimo vakarinėje mokykloje. 1962 m., grįžęs iš tremties, baigė Dūkšto vidurinę mokyklą ir dirbo Gubavos (Ignalinos r.) aštuonmetėje mokykloje matematikos mokytoju. 1963-1967 m. studijavo statybą KPI Vilniaus filiale. 1967-1969 m. dirbo KPI Vilniaus filiale  vakarinio fakulteto dėstytoju. 1973 m. apsigynęs daktaro disertaciją, tapo KPI vakarinio f-to statybos darbų technologijos ir mechanizavimo laboratorijos vadovu. Nuo 1974 m. – VISI (dabar VGTU) vyr. dėstytojas, nuo 1978 m. - VISI  Statybos darbų technologijos k-ros docentas, vedėjas, profesorius. 1991-1999 m. Lietuvos Mokslo tarybos narys. Ne kartą stažavosi užsienyje. Išleido 80 atskirų leidinių, vadovėlių, žinynų, mokymo priemonių.

                             Parengė etikos mokytoja metodininkė Laima Teteriukovienė remiantis Ignalinos krašto enciklopediniu žinynu. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.–518 p.: iliustr., portr.