Tvarkaraščiai Pamokų tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraštis 5-10 klasėms

 

 

                 2021 - 2022 m. m.

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL KONSULTACIJŲ

 

Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokiniui suteikiama mokymosi pagalba pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan.: 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.