Komisijos Darbo grupės

 

Komisijos ir darbo grupės

 

 

 

 

1.  MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Darbo grupė:

 

Gražina Sobčikienė                                                   – komisijos pirmininkė;

 

Natalija Skunčikienė                                                 – komisijos pirmininko pavaduotoja;

 

Loreta Grinevičienė                                                  – socialinis pedagogas;

 

Audrius Krikščionaitis                                                – specialusis pedagogas ;

 

Diana Bukauskienė                                                   – pradinių klasių mokytoja;

 

Lenie Drūteikienė                                                     – anglų kalbos mokytoja;

 

Danutė Šileikienė                                                     – sveikatos priežiūros specialistė.

 

 

 

 

 

2.  MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Sonata Petkūnienė                                                     – koordinatorė;

 

Julija Griškienė                                                           – mokyklos direktorė;

 

Gražina Sobčikienė                                                   – mokyklos pavaduotoja;

 

Lenie Drūteikienė                                                      – anglų kalbos mokytoja;

 

Diana Bukauskienė                                                  – pradinių klasių mokytoja;

 

Jolanta Purvinskienė                                                – lietuvių kalbos mokytoja.

 

 

 

3. IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLOS PROFESINIO ORIENTAVIMO ORGANIZAVIMO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Anastazija Židanavičienė                                      - karjeros ugdymo vadovė;

 

Loreta Grinevičienė                                              - socialinis pedagogas;

 

Diana Bukauskienė                                               -  pradinių klasių mokytoja;

 

Sonata Petkūnienė                                               - biologijos mokytoja;

 

Jolanta Purvinskienė                                            - lietuvių kalbos mokytoja;

 

Lenie Drūteikienė                                                - anglų kalbos mokytoja;

 

Silva Žiliukienė                                                    -  lietuvių kalbos mokytoja;

 

Gražina Sobčikienė                                            -  direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIJOS APIE MOKYKLOS VEIKLĄ VIEŠO SKELBIMO DARBO GRUPĖ

 

Darbo grupė:

 

Gražina Sobčikienė                                                 -direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 

Sonata Petkūnienė                                                 -biologijos mokytoja metodininkė;

 

Tadas Smalys                                                         -informacinių technologijų priežiūros specialistas.

 

 

 

5. KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

 

Darbo grupė:

 

Julija Griškienė                                                         -direktorė, komandos koordinatorė;

 

Gražina Sobčikienė                                                    -direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 

Sonata Petkūnienė                                                    -biologijos mokytoja metodininkė;

 

Loreta Grinevičienė                                                    -socialinis pedagogas;

 

Aušra Černienė                                                          -specialioji pedagogė, logopedė.

 

 6.    MOKINIŲ PRIĖMIMO MOKYTIS PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS KOMISIJA:

Pirmininkas:

 

Gražina Sobčikienė  - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja;

 

Nariai:

 

Diana Bukauskienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja,

Sonata Petkūnienė - biologijos mokytoja metodininkė.

 

Komisijos darbo reglamentas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.