Mokinių taryba Mokinių taryba

 MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.Ji planuoja ir organizuoja moksleivių popamokinį darbą ir laisvalaikį, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje,svarsto moksleivių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus.

Mokinių tarybą sudaro:


 

 

IRMA - Ignalinos rajono mokinių asociacija

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.