Mokyklos taryba Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBA


Mokyklos taryba - aukščiausia savivaldos institucija.

Mokyklos tarybą sudaro: penki tėvai, penki mokytojai, penki 8 - 10 klasių mokiniai.
Mokyklos taryba:

  • nustato mokyklos veiklos perspektyvas;
  • aprobuoja mokyklos veiklos programą, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planą;
  • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos organizavimo;
  • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
  • kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.

 

Vardas, pavardė

Daiva Bikulčienė 

Arūnė Griškevičienė

Marija Libako

Jadvyga Matovič 

Gražina Urbonienė pirmininkė

Galina Čiplienė

Jolanta Purvinskienė-sekretorė

Sonata Petkūnienė

Gražina Sobčikienė

Kristina Visakavičienė

Jurgita Bikulčiūtė

Viktorija Trigarceva

Michail Smoliar

Ieva Narbutaitė

Valentina Rubina

 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.