Biblioteka

Bibliotekos vedėja: 

telefonas: 8 386 51175

faksas: 8 386 51175

el. paštai:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 DARBO LAIKAS:

PIRMADIENIS 700-800 1245-1345                       

ANTRADIENIS 700-800 1245-1345

TREČIADIENIS 700-800 1140-1240

KETVIRTADIENIS 700-800 1140-1240

PENKTADIENIS 700-800 1245-1345 


Mokyklos bibliotekos vedėja padeda mokiniams pasirinkti literatūrą ir moko naudotis knygų katalogais, rūpinasi bibliotekos fondų didinimu, tvarkymu, apskaita ir apsauga, veda vadovėlių apskaitą, išduoda juos mokytojams.

Bibliotekos vedėjo funkcijos ir atsakomybė:

1.       Planuoja, organizuoja, analizuoja mokyklos bibliotekos darbą ir atsiskaito mokyklos direktoriui;

2.       Rengia metinę mokyklos bibliotekos veiklos ataskaitą, teikia ją atsakingoms institucijoms;

3.       Komplektuoja  mokyklos ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas);

4.       Pildo, tvarko ir saugo mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;

5.       Rengia naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;

6.       Tvarko mokyklos bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles;

7.       Sudaro ir redaguoja bibliotekos katalogus (kartotekas);

8.       Organizuoja mokyklos bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.);

9.       Suderinęs su mokyklos direktoriumi, organizuoja mokyklos bibliotekos fondo patikrinimą vieną kartą per septynerius metus;

10.  Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos veiklos planus (programas), ugdant mokinių informacinius gebėjimus;

11.  Organizuoja ir vykdo mokyklos mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų, aptarnaujančio personalo  (toliau – vartotojų) aptarnavimą:

12.    Supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

13.    Moko naudotis atvirų bibliotekos fondu;

14.    Atsako į vartotojų užklausas;

15.  Padeda rasti informaciją;

16.  Priima iš vartotojo vietoje prarastų ar sugadintų dokumentų ar įrangos tokius pat arba pripažintus lygiaverčiais dokumentus ar įrangą;

17.  Dalyvauja mokytojų tarybos veikloje, mokyklos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;

18.  Vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Bibliotekos vedėjo atsakomybė:

1.Užtikrina darbo bibliotekoje drausmę ir rūpintis bibliotekos fondo apsauga, kokybe ir atnaujinimu;

2.Rengia teminius informacinius aplankus (kartotekas) aktualiomis temomis;

3.Užtikrina mokyklos bibliotekos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.Garantuoja vartotojams teikiamų duomenų tikslumą ir patikimumą;

5.Užtikrinti darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos numatytus reikalavimus;

6.Vykdo mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

7.       Bibliotekos vedėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.