Finansinių ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metų 3 mėnesių

2019 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 metų

2018 metai


Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 metų

2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 metų

2016 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metų

Aiškinamasis raštas 2016 m. (.zip)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metų 9 mėnesių

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metų 6 mėnesių 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 metų 3 mėnesių

 

2015 metai

Finansinės būklės ataskaita Nr.F-15 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita Nr.F-16 2015 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita Nr.F-18 2015 m.

Pinigų srautų ataskaita Nr.F-17 2015 m.

2015 metų gruodžio 31 d. pasibaigusių metų

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

 

2014 metai 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 (.pdf)

Aiškinamasis raštas 2014 m. (.zip)

2013 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013 (.pdf)

Aiškinamasis raštas 2013 (.docx)

 

2012 metai

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2012 m. (.pdf)

Aiškinamasis raštas 2012 m.

 

2011 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2011m.

Aiškinamasis raštas 2011 m. 

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 3 priedas (ATSISIŲSTI)

2010 metai

2010 m.finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2010 m. finansinių ataskaitų


Veiklos rezultatų ataskaita 2010 m.1 ketv. (ATSISIŲSTI)
Veiklos rezultatų ataskaita 2010 m.2 ketv. (ATSISIŲSTI)
Veiklos rezultatų ataskaita 2010 m.3 ketv. (ATSISIŲSTI)


Finansinės būklės ataskaita 2010 m.1 ketv. (ATSISIŲSTI)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 1 ketv. (ATSISIŲSTI)
Finansinės būklės ataskaita 2010 m. 2 ketv. (ATSISIŲSTI)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2 ketv. (ATSISIŲSTI)
Finansinės būklės ataskaita 2010 m. 3 ketv. (ATSISIŲSTI)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 3 ketv. (ATSISIŲSTI)

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.