Pasiekimai Pasiekimai

2016–2017 m. m. visi 23 pradinių klasių mokiniai padarė pažangą ir yra perkelti į aukštesnę klasę. Šioje grupėje 1 mokinio visų dalykų pasiekimų lygis – aukštesnysis, 9 mokinių – pagrindinis ir aukštesnysis. 5–10 klasių mokinių pažangumas yra 85,71 procentai (praėjusiais mokslo metais buvo 90,54 proc.). 10 mokinių turi nepatenkinamus metinius įvertinimus ir jiems skirti papildomi darbai. Keturių 5–10 klasių mokinių visų mokomųjų dalykų metiniai įvertinimai yra 9, 10 balų.

Keturiolika 10 klasės mokinių dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, 1 mokinys nedalyvavo, nes mokėsi pagal individualizuotą programą. Palyginus su 2016 metų lietuvių kalbos rezultatų vidurkiu (vidurkis 5,2 balai) 2017 metų rezultatai pagerėjo (vidurkis 6,2 balai). Manome, kad geresnius rezultatus iš dalies įtakoja 2016–2017 m. m.  pasirinktas lietuvių kalbos modulis „Kalbos labirintas: lietuvių kalbos sintaksė ir rašyba 9–10 klasėje“. Modulį buvo pasirinkę 11 dešimtos klasės mokinių. Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai nepagerėjo (vidurkis 3,72 balai), lyginant su 2016 m. rezultatais (vidurkis 3,8 balai). Nors ir buvo organizuotas matematikos modulis (Projekto VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ matematikos modulio programa 9–10 (I–II gimnazijos) klasėms), kurį pasirinko 8 mokiniai.

 

                      Mokiniai nuolatos dalyvauja įvairiose olimpiadose, varžybose ir konkursuose. Mokinių pasiekimų suvestinę galite peržiūrėti parinkčių juostoje paspaudę greta skilties PASIEKIMAI  pateiktas nuorodas. 

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.