Neformalusis ugdymas Neformalusis ugdymas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE

 

1.        Neformaliojo švietimo veikla organizuojama atsižvelgiant į mokinių pasirinkimą, poreikius, mokyklos tradicijas, tikslingumą ir galimybes.

2.        Neformaliojo švietimo valandos mokytojams skiriamos atsižvelgiant į parengtos programos turinį, siekiamą rezultatą, būrelį pasirinkusių mokinių skaičių:

 

Eil.

Nr.

Programos  pavadinimas

Valandų skaičius

1.       

Kalbinis ugdymas

1

2.       

Jaunučių choras

1

3.       

Dainavimo būrelis

1

4.       

Menų būrelis

1

5.       

Sporto būrelis

1

6.       

Krepšinio būrelis

1

7.       

 

 

8.       

 

 

9.       

 

 

Iš viso:

6

 

 

 

3.        Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 7 mokiniai.

Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.