Pradžia Naujienos

Diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimas 2016 metais

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraiškas dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/ mokyklose 2015–2016 m. m.“. Įvertinus paraiškas su savivaldybėmis ir mokyklomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys.

 Bendradarbiavimo tikslas – šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti mokinių pasiekimų testai gali būti racionaliai panaudoti savivaldybių ir mokyklų darbo gerinimui.

Savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti diagnostiniai ir standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo ir kalbos sandaros pažinimo) ir matematikos diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams, skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo) ir matematikos – 6 klasei, skaitymo (teksto suvokimo) rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4, 6 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/  ir skyrelyje „Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/ .)

Kovo 10 dieną

Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu,
Gražiai užklosiu pievų takeliu.
Ar dieną eisiu, ar nakty klajosiu –
Mane lydėsi žiburiu tyliu…

 Kovo 10 dieną Dūkšto mokyklos bendruomenė - mokiniai, tėveliai, mokytojai ir kiti darbuotojai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Renginio pradžioje nuskambėjo kiekvienam lietuviui  brangus Lietuvos himnas. 

 Vedantieji Evelina Šakalytė ir Justinas Černiauskas į susirinkusius kreipėsi Justino Marcinkevičiaus žodžiais:

 Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, 
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu. 

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas — 
visai kaip artimo žmogaus. 

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim — kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmonių! .

 Istorijos mokytoja metodininkė Audronė Tijūnėlienė savo pranešime „ Kovo 11 - osios svarba“ trumpai apžvelgė Lietuvos nueitą kelią siekiant nepriklausomybės, atskleidė, kodėl mums visiems ši data labai svarbi.  Mokytoja priminė, kad kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Mes šiandien turime daug – laisvą Lietuvą. Kokia ji bus priklauso nuo mūsų. Ji kvietė puošti  Tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.

  Po pranešimo  su skambiu dainos žodžiu lūpose, su oriu pasigėrėjimu esant nepriklausomais piliečiais šventėme valstybinę šventę , dainuodami iš anksto išmoktas dainas. 5-12 klasių mokiniai parengė pasirodymus, kuriais galėjo grožėtis visa mokyklos bendruomenė.  Skambėjo dainos „Tėviškės laukuos“, „ Kad ne auksinės vasaros“, „ Augo kieme klevelis“, „ Sėdžiu aš parimus“, „ Atskrido paukštelis“ ir „ Mylim savo tėvynę“. Dainas mokytis padėjo muzikos mokytoja Anastazija Židanavičienė. Šventės pabaigoje mokyklos direktorė Julija Griškienė perskaitė Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą. Šventė baigėsi bendra mokinių, mokytojų ir tėvelių daina „Lietuva“.

 Istorijos mokytoja metodininkė A. Tijūnėlienė

 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


LIETUVIŲ KALBOS DIENOS DŪKŠTO MOKYKLOJE

Lietuvių kalbos dienos 2016 m. rengiamos pirmą kartą. Tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių.

Lietuvių kalbos dienos prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruomenes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didins lietuvių kalbos prestižą.

Dūkšto mokykloje lietuvių kalbos dienos buvo minimos organizuojant konkursą „Švari kalba – švari galva“, dalyvaujant Nacionalinio diktanto rašyme, taip pat konkurse „Rašau Lietuvos vardą“. Šiais metais šiuose konkursuose dalyvavo žymiai daugiau 5–10 ir 3g–4g   klasių mokinių.

9-10 klasių ir Vidiškių gimnazijos Dūkšto filialo 3g ir 4g klasės mokiniai vasario 27 dieną dalyvavo VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamame Nacionaliniame diktante. Šeštadienį mokykloje dalyvių laukė direktorės pavaduotoja Gražina Sobčikienė, organizavusi diktanto rašymą. Iš viso diktantą rašė 17 dalyvių; džiugu, kad kartu su devintoke Snaige Radzevičiūte ir dešimtoke Aukse Radzevičiūte rašė ir jų mama, suspėjo atvykti ir 4g klasės mokiniai Ainis Bečelis, Povilas Macijauskas, Nerijus Skutkevičius - savanoriai, vėliau dalyvavę pratybose Ignalinoje.

 Nuo kovo 7 dienos kiekvieną dieną nuo 9.00 valandos atskirų klasių mokiniai ėjo į informacinių technologijų klasę ir prisiregistravę tinklapyje www.švarikalba.lt  sprendė testus. Vieniems pavyko geriau (apie 80% klausimų atsakė teisingai), kitiems – prasčiau (apie 40% klausimų atsakė teisingai), tačiau visi buvo geros nuotaikos, nes išbandė save ir nenusivylė. Galbūt įtakos turėjo ir tai, kad šis konkursas buvo nemokamas, todėl dalyvavo ir tie, kurie sakytų „neapsimoka“ J . Šiame konkurse dalyvauti paskatino ir veiklą prižiūrėjo lietuvių kalbos mokytojos: Silva Žiliukienė ir Jolanta Račkauskaitė.

 Kitas konkursas, kuriame dalyvavo kelios klasės – „Rašau Lietuvos vardą“. Šis renginys – konkursas skirtas paminėti kovo 9 – ąją, kuomet pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas. Vienos lietuvių kalbos pamokos, kurią vedė mokytoja Jolanta Račkauskaitė , metu, su meile ir pagarba mokiniai rašė Lietuvos vardą  įvairiais būdais – gražiai, prasmingai, naujoviškai... Jų darbais galima pasigrožėti tinklapyje http://www.versme.lt/konkursas2016_241-308.htm

 Džiaugiamės mokinių dalyvavimu renginiuose, konkursuose ir tikimės jų aktyvumo kitą kartą! 

 Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Račkauskaitė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Silva Žiliukienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


Ignalinos r. Dūkšto mokykla dalyvavo Nacionaliniame diktante

Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 9 klasės ir Vidiškių gimnazijos Dūkšto filialo 3g ir 4g klasės mokiniai vasario 27 dieną dalyvavo VšĮ Pilietinės minties instituto organizuojamame Nacionaliniame diktante. Šeštadienį mokykloje dalyvių laukė direktorės pavaduotoja Gražina Sobčikienė, organizavusi diktanto rašymą. Iš viso diktantą rašė 17 dalyvių; džiugu, kad kartu su devintoke Snaige Radzevičiūte rašė ir jos mama, suspėjo atvykti ir 4g klasės mokiniai Ainis Bečelis, Povilas Macijauskas, Nerijus Skutkevičius - savanoriai, dalyvę pratybose.

METŲ KNYGOS RINKIMAI

Jau beveik mėnesį Ignalinos r. Dūkšto mokykloje jaunesniųjų klasių mokiniai, paraginti lietuvių kalbos mokytojų Jolantos Račkauskaitės ir Silvos Žiliukienės, dalyvauja vaikų metų knygos rinkimuose. Mokiniai Dūkšto miesto ir mokyklos bibliotekose ieškojo vaikų knygų penketukui pristatytų knygų, jas skaitė, dalinosi įspūdžiais per pamokas ir po pamokų mokyklos bibliotekoje su bibliotekininke, pradinių klasių mokytoja Galina Čipliene, skaitė įdomiausias ištraukas draugams ir jaunesniųjų klasių mokiniams. Penktokai per informatikos pamoką su mokytoja Lina Ratkevičiūte piešė įdomiausios metų knygos iliustraciją. Dar vienas darbas suplanuotas dailės pamokai: aptarti spalvų derinimo principus ir nuspalvinti piešinius. Šį darbą mokiniai atliko su dailės mokytoja Inga Pajarskiene.

                              Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Račkauskaitė vedė integruotą pamoką su dailės mokytoja Inga Pajarskiene „ Savarankiško knygų skaitymo aptarimas ir iliustravimas“. Pamokos metu mokiniai pristatė perskaitytas knygas, kurios buvo  2016 metų vaikų knygos rinkimų penketuke, skaitė jiems įdomiausias knygų ištraukas. Aptarę knygas, mokiniai balsavo, kuri labiausiai patiko, balsavimo duomenis pateikė metų knygos rinkimų tinklapyje. Daugiausiai balsų atiteko Birutės Marcinkevičiūtės knygai „Gėlininkė“. Vėliau mokiniai piešė pristatytų knygų iliustracijas su dailės mokytoja.

                              Nelengva buvo surasti visas penkias vaikų knygų penketukui pristatytas knygas. Pagelbėjo Ignalinos bibliotekos vaikų skyriaus darbuotojos: jos informavo, kuriose rajono bibliotekose kurios knygos gautos, pagelbėjo Dūkšto miesto bibliotekos darbuotojos, paraginusios skaityti ten esančias knygas.

                              Dėkojame Ignalinos ir Dūkšto miesto bibliotekos darbuotojoms - mokiniai turėjo galimybę perskaityti visas penkias knygas ir išrinkti įdomiausią.

                                                   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Silva Žiliukienė ir Jolanta Račkauskaitė