Pradžia Naujienos

Vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams

 

Rugpjūčio 18 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje vyko švietimo įstaigų vadovų pasitarimas dėl pasirengimo naujiems mokslo metams, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai.

 

Pasitarime aptarti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimai dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, diskutuota dėl galimų šių sprendimų įgyvendinimo būdų užtikrinant saugų mokinių ugdymą rajono mokyklose.

Kadangi šiuo metu rekomenduojamas saugus atstumas bendrose uždarose erdvėse turi būti ne mažesnis nei du, atvirose erdvėse – ne mažesnis nei vienas metras, o daugelyje mokyklų klasių bei vykstant į mokyklą autobusu atstumas tarp mokinių yra mažesnis nei 1 m ir nėra saugus, pasitarime nutarta, kad tose vietose, kur nėra galimybės išlaikyti saugų atstumą, mokiniai privalės dėvėti vienkartines ar daugkartines apsaugos kaukes.

Prašome mokinių tėvų aprūpinti savo vaikus reikiamomis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti, kad mokiniai į mokyklą atvyktų dėvėdami apsaugines kaukes.

Pasitarime aptarti ir kiti aktualūs mokinių ugdymo klausimai. Buvo nutarta neorganizuoti bendrų šventinių Rugsėjo 1-osios renginių (skirtingų klasių mokiniams) savivaldybės mokyklose, taip  užtikrinant maksimalų saugos priemonių laikymąsi. Apie šventinius renginius ir jų laiką atskirų klasių mokiniams bus paskelbta mokyklų interneto svetainėse.

Rugpjūčio 27 d. vyks dar vienas švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuriame bus aptarta naujausia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija dėl ateinančių mokslo metų.

 

Ignalinos rajono savivaldybės informacijaMokinių priėmimas į Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrių

Pradedame asmenų, pageidaujančių nuo 2020 metų rugsėjo 1 d. pradėti mokytis Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriuje, dokumentų priėmimą. Dokumentus galima pateikti iki rugpjūčio 31 d. Dūkšto skyriaus raštinėje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

 

Reikalingi dokumentai:

1.   Prašymas. Už vaiką iki 14 metų prašymą teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 metų iki 18 metų, turintis raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, prašymą teikia pats.

2.   Asmens dokumentas.

3.   Mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentas.

4.   Priimant į Jungtinę ikimokyklinio ugdymo grupę teisę į Atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvatas patvirtinantį dokumentą: pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą, apie šeimos sudėtį (jei vaiką augina vienas iš tėvų ar šeima augina tris ir daugiau vaikų), apie atliekamą privalomąją karo tarnybą, nuolatines studijas, vaikui nustatytą sunkų neįgalumo lygį.

Galima pateikti ir papildomus (specialiuosius ugdymo poreikius įrodančius ir pan.) dokumentus.

 

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

·  Mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas

·  Sprendimas dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo

·  Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

·  Įsakymas dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo

·  Įsakymas dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, sąrašo patvirtinimo

 

Šiek tiek pramogų gamtoje

Sušvelnėjus karantino sąlygoms, vis dažniau kirbėjo mintis visiems susitikti. 8 ir 5 klasių moksleiviai susitiko gamtoje! Kalbų, veiklų tikrai netrūko, pritrūko tik laiko, kuris greitai prabėgo būnant smagių bendraklasių būryje.

 

 

8 ir 5 kl. auklėtoja Jolanta Purvinskienė

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Slideshow


PASKUTINIS... SKAMBUTIS 2020

Šių metų birželio 19 dieną skambėjo mūsų abiturientams paskutinis... skambutis. Jis kitoks nei įprasta: nedrąsu, nors ir karantinas baigėsi, keista, nes pagaliau gali susitikti su savo bendraklasiais. Gaila, kad jau paskutiniam pasibuvimui...

            Šventę lydėjo ne tik Dūkšto mokyklos direktorės, pirmųjų mokytojų, auklėtojų, tėvų, svečių sveikinimo žodžiai, bet ir dainos, gražūs ir prasmingi vedančiųjų žodžiai, linkėjimai, dvyliktokų padėkos žodžiai mokyklos kolektyvui, paskutinis šokis ir ištartas SUDIE savo brangiai mokyklai...

            Pasibaigus vienam gyvenimui etapui, prasideda kitas. Todėl linkime sėkmės mūsų abiturientams!

 

You need to upgrade your Flash Player

Joomla Photo Gallery Extension


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2016 m. spalio 24 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto  laikotarpis – nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d., projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

 

2020 m. balandžio 2 d. pasirašytas jungtinės veiklos sutarties papildymas Nr. R4-257, pagal kurį Nacionalinė švietimo agentūra įsipareigojo nupirkti kompiuterinę įrangą ir internetinį ryšį, reikalingą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

 

Ignalinos r. Dūkšto mokyklą pasiekė 10 naujų planšetinių kompiuterių su interneto ryšio kortelėmis ir 1 nešiojamas kompiuteris. Kompiuteriai skirti mokiniams, siekiant užtikrinti tinkamą nuotolinį mokymą ir bus naudojami tiesioginių pamokų metu. Gautų kompiuterių vertė – 2283,27 Eur.

 Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Projekto interneto svetainė „Vedlys“ – http://www.vedlys.smm.lt/

 

 

 

Mokyklos direktorė

 

Julija Griškienė